หน้าจอสแปลยังเปิดอีกต่อไปกว่าปกติเมื่อคุณพยายามเริ่มระบบ Excel ในคอมพิวเตอร์ที่มี.NET Framework 3.5 SP1 ติดตั้ง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 981574 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คุณติดตั้ง และจากนั้น เปิดใช้งาน PowerPivot สำหรับ Excel เพิ่มไว้บนคอมพิวเตอร์ที่มี Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack (SP) 1 หรือติดตั้ง.NET Framework 2.0 SP 2 เมื่อคุณพยายามเริ่มการทำงานของ Microsoft Excel หน้าจอสแปลเป็นระยะ ๆ ยังเปิดอีกต่อไปกว่าปกติเมื่อมีแสดงเนื้อหาต่อไปนี้:

การโหลดคงคลังที่เพิ่ม (<x>ของ<y>) PowerPivot สำหรับ Excelหมายเหตุ<x>แสดงหมายเลขที่แสดงถึงใบสั่งที่แสดง PowerPivot ระหว่าง Excel เพิ่มราย<y>แสดงจำนวนรวมของโปรแกรมเพิ่มเติมใน Excel

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้ในขณะนี้ได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม ได้มีไว้เพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายในบทความนี้เท่านั้น นำไปใช้กับระบบที่พบนี้ระบุปัญหาเท่านั้น

เมื่อต้องการแก้ไขนี้ปัญหา ผู้ติดต่อลูกค้าบริการสนับสนุนของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน สำหรับรายการทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft และข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายสนับสนุน แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุในบางกรณี ค่าธรรมเนียมที่จะใช้ค่าสำหรับการสนับสนุนอาจสามารถยกเลิกถ้า Professional สนับสนุน Microsoft กำหนดว่า การปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณ ค่าใช้จ่ายปกติจะใช้กับการให้การสนับสนุนสำหรับคำตอบเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่สามารถจัดเป็นคำถามเกี่ยวกับการอัพเดทเฉพาะ

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี 1 SP ของ 3.5 Framework .NET หรือ.NET Framework 2.0 SP 2 ติดตั้งเมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ความต้องการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ถ้าไม่มีการใช้แฟ้มที่ได้รับผลกระทบ

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

แฟ้มข้อมูล

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในแบบวันและเวลารายการ ใน'แผงควบคุม'
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows 7
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Mscorlib.dll2.0.50727.50084,550,65629 2010 มีนาคม22:28x 86
Mscorwks.dll2.0.50727.50085,822,28830 2010 มีนาคม22:27x 86
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Mscorlib.dll2.0.50727.50084,567,04029 2010 มีนาคม22:27x 64
Mscorwks.dll2.0.50727.500810,052,43230 2010 มีนาคม22:26x 64
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64 - รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Mscorlib.dll2.0.50727.50084,009,98429 2010 มีนาคม22:26IA 64
Mscorwks.dll2.0.50727.500820,186,96030 2010 มีนาคม22:25IA 64
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่น ของ Windows Vista และ Windows Server 2008 ที่
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Mscorlib.dll2.0.50727.44704,550,65611 2010 Aug11:42x 86
Mscordacwks.dll2.0.50727.4470989,01611 2010 Aug11:41x 86
Mscorwks.dll2.0.50727.44705,819,72811 2010 Aug11:42x 86
Sos.dll2.0.50727.4470388,93611 2010 Aug11:42x 86
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ ของ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Mscorlib.dll2.0.50727.44704,567,04011 2010 Aug11:42x 64
Mscorlib.dll2.0.50727.44704,550,65611 2010 Aug11:42x 86
Mscordacwks.dll2.0.50727.44701,758,55211 2010 Aug11:41x 64
Mscordacwks.dll2.0.50727.4470989,01611 2010 Aug11:41x 86
Mscorwks.dll2.0.50727.447010,053,45611 2010 Aug11:42x 64
Mscorwks.dll2.0.50727.44705,819,72811 2010 Aug11:42x 86
Sos.dll2.0.50727.4470485,19211 2010 Aug11:42x 64
Sos.dll2.0.50727.4470388,93611 2010 Aug11:42x 86
สำหรับการสนับสนุน IA 64-ใช้เวอร์ชันทั้งหมดของ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Mscorlib.dll2.0.50727.44704,009,98411 2010 Aug11:42IA 64
Mscorlib.dll2.0.50727.44704,550,65611 2010 Aug11:42x 86
Mscordacwks.dll2.0.50727.44703,085,14411 2010 Aug11:41IA 64
Mscordacwks.dll2.0.50727.4470989,01611 2010 Aug11:41x 86
Mscorwks.dll2.0.50727.447020,176,20811 2010 Aug11:42IA 64
Mscorwks.dll2.0.50727.44705,819,72811 2010 Aug11:42x 86
Sos.dll2.0.50727.4470872,77611 2010 Aug11:42IA 64
Sos.dll2.0.50727.4470388,93611 2010 Aug11:42x 86
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่น ของ Windows Server 2000, Windows Server 2003 และ ของ Windows XP ที่
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Mscordacwks.dll2.0.50727.4444989,01625 2010 มีนาคม05:39x 86
Mscorlib.dll2.0.50727.44444,550,65625 2010 มีนาคม05:39x 86
Mscorwks.dll2.0.50727.44445,819,72825 2010 มีนาคม05:39x 86
Sos.dll2.0.50727.4444388,93625 2010 มีนาคม05:39x 86
System.dll2.0.50727.44443,186,68825 2010 มีนาคม05:39x 86
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64 รุ่นwindows Server 2000, Windows Server 2003 และ ของ Windows XP
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Mscordacwks.dll2.0.50727.44441,758,55224 2010 มีนาคม23:13x 64
Mscorlib.dll2.0.50727.44444,567,04024 2010 มีนาคม23:07x 64
Mscorwks.dll2.0.50727.444410,062,16024 2010 มีนาคม23:11x 64
Sos.dll2.0.50727.4444485,19224 2010 มีนาคม23:09x 64
System.dll2.0.50727.44443,186,68825 2010 มีนาคม05:11x 86
สำหรับทั้งหมด IA 64 - รุ่นที่สนับสนุนwindows Server 2000, Windows Server 2003 และ ของ Windows XP
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Mscordacwks.dll2.0.50727.44443,085,14425 2010 มีนาคม01:23IA 64
Mscorlib.dll2.0.50727.44444,009,98425 2010 มีนาคม01:21IA 64
Mscorwks.dll2.0.50727.444420,175,18425 2010 มีนาคม01:17IA 64
Sos.dll2.0.50727.4444872,77625 2010 มีนาคม01:20IA 64
System.dll2.0.50727.44443,186,68825 2010 มีนาคม05:39IA 64

สถานะ

Microsoft ได้ยืนยันว่า นี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่อยู่ในส่วน "นำไปใช้กับ"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 981574 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 22 กันยายน 2553 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1
  • Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2
Keywords: 
kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbqfe kbhotfixserver kbmt KB981574 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:981574

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com