"หยุด: 0x0000001a " ข้อความแสดงข้อผิดพลาดบนคอมพิวเตอร์ที่มีตัวประมวลผล Intel Westmere ร่วมกับบทบาท Hyper-V ติดตั้ง บน Windows Server 2008 หรือ ใน Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 981791 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2) หรือ Windows Server 2008 R2 พร้อมกับการติดตั้งบทบาท Hyper-V คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
STOP: (0X0000001A พารามิเตอร์ , พารามิเตอร์ , พารามิเตอร์ , พารามิเตอร์ ) MEMORY_MANAGEMENT

ใน Windows Server 2008, resembling ต่อไปนี้ข้อความแสดงข้อผิดพลาดอาจเกิดขึ้น:
หยุด: 0X00020001 (0X00000011, 0X00000000, 0X00001007พารามิเตอร์ )

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากตัวประมวลผล Intel Westmere มีคุณลักษณะการแคช Structure(VMCS) ควบคุมเครื่องเสมือนใหม่ คุณลักษณะนี้จะถูกเพิ่มเพื่อให้ความช่วยเหลือในการจำลองเสมือนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ hypervisor เนื่องจากคุณลักษณะนี้ถูกนำมาใช้หลังจากทั้ง Windows 2008 SP2 และ Windows 2008 R2 ถูกนำออกใช้ hypervisor ไม่มีจัดการ VMCS แคชอย่างถูกต้อง ดังนั้น หน่วยความจำระบบอาจเกิดความเสียหาย ลักษณะการทำงานนี้อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาด 0x0000001a stop

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้กับระบบที่พบปัญหาดังอธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้นถ้าคุณได้รับผลกระทบไม่รุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์รุ่นถัดไปที่รวมโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไว้ด้วย

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด จะมีข้อความ "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมให้ดาวน์โหลด" อยู่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือต้องทำการแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคิดกับคำถามและปัญหาที่ขอสนับสนุนเพิ่มเติม และไม่ใช้สำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้โดยเฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้บริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอการบริการแยกต่างหาก ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่โปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เนื่องจากโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

แบบฟอร์มการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนอาจคลาดเคลื่อนได้เนื่องจากการแก้ไขนี้ใช้เฉพาะกับ Windows Server 2008 และ Windows Server 2008 R2 สำหรับ Windows Server 2008 เลือก Windows Vista สำหรับ Windows Server 2008 R2 เลือก Windows 7/Windows Server 2008 R2.

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องเรียกใช้ Windows Server 2008 SP2 หรือ Windows Server 2008 R2 บนคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ คุณต้องมีบทบาท Hyper-V ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ ถ้าคุณประสบปัญหานี้บน Windows Server 2008 rtm คุณต้องก่อน ปรับรุ่นเพื่อติดตั้ง SP2 จากนั้น ให้ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน

ความต้องการสำหัรับการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้ใช้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงเป็นเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณโดยปรับเวลากลางวันตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ Windows Server 2008
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Vista และ Windows Server 2008 โปรแกรมแก้ไขด่วนที่รวมอยู่ในแพคเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เท่านั้น "Windows Vista" จะแสดงอยู่บนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน เมื่อต้องการร้องขอแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows Vista" ในหน้า โปรดดูที่หัวข้อ "นำไปใช้" ในบทความเพื่อระบุระบบปฏิบัติจริงที่จะนำแต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนไปใช้เสมอ
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์เจาะจง SR_Level (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่ปรากฏในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาเซอร์วิส
  6.0.600 2 . 18xxxWindows Server 2008ติดตั้ง SP2GDR
  6.0.600 2 . 22xxxWindows Server 2008ติดตั้ง SP2LDR
 • สาขาบริการของ GDR ประกอบด้วยเฉพาะแก้ไขที่จะนำออกใช้อย่างกว้างขวางกับประเด็นสำคัญอย่างยิ่ง แพร่กระจายอยู่ สาขาเซอร์วิสของ LDR จะมีโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ไขสำหรับปัญหาในวงกว้าง
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมได้ แสดงรายการแยกต่างหาก ในการ "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 " ส่วน แฟ้ม MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญอย่างมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่ไม่แสดงรายการแอตทริบิวต์ จะได้รับการรับรองด้วย Microsoft digital signature
สำหรับ Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ x64 ที่สนับสนุนทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Hvax64.exe6.0.6002.18242651,26414 2010 เมษายน16:33x 64
Hvboot.sys6.0.6002.18005110,05611-เมษายน-200907:15x 64
Hvix64.exe6.0.6002.18242672,25614 2010 เมษายน16:33x 64
Virtualization.events.xmlไม่เกี่ยวข้อง1,38418-ก.พ.-200918:42ไม่เกี่ยวข้อง
Hvax64.exe6.0.6002.22382651,26414 2010 เมษายน16:34x 64
Hvboot.sys6.0.6002.22382108,42414 2010 เมษายน20:14x 64
Hvix64.exe6.0.6002.22382672,25614 2010 เมษายน16:34x 64
Virtualization.events.xmlไม่เกี่ยวข้อง1,38403-เมษายน-200920:56ไม่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพ็คเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง การร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง ให้เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" บนหน้า โปรดดูที่หัวข้อ "นำไปใช้" ในบทความเพื่อระบุระบบปฏิบัติจริงที่จะนำแต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนไปใช้เสมอ
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์เจาะจง ไมล์สโตน (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่ปรากฏในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์เซอร์วิสแพคสาขาเซอร์วิส
  6.1.760 0.16xxxWindows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0.20xxxWindows Server 2008 R2RTMLDR
 • สาขาบริการของ GDR ประกอบด้วยเฉพาะแก้ไขที่จะนำออกใช้อย่างกว้างขวางกับประเด็นสำคัญอย่างยิ่ง แพร่กระจายอยู่ สาขาเซอร์วิสของ LDR จะมีโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ไขสำหรับปัญหาในวงกว้าง
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมได้ แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วน "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 R2" แฟ้ม MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญอย่างมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่ไม่แสดงรายการแอตทริบิวต์ จะได้รับการรับรองด้วย Microsoft digital signature
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Hvax64.exe6.1.7600.16573643,58414 2010 เมษายน03:45x 64
Hvix64.exe6.1.7600.16573707,07214 2010 เมษายน03:45x 64
Hvax64.exe6.1.7600.20691643,58414 2010 เมษายน03:51x 64
Hvix64.exe6.1.7600.20691707,07214 2010 เมษายน03:51x 64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
ตัวประมวลผล Intel Westmere ได้ microarchitecture คำที่มีตัวแปร 32-nanometer (nm) ของ microarchitecture "Nehalem" รูปแบบตัวประมวลผล Intel Westmere ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้รวมถึงชุด 5600 ตัวประมวลผล Xeon สำหรับรายละเอียดที่สมบูรณ์เกี่ยวกับปัญหานี้ แวะไปเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Intel:
การประมวลผล Intel Xeon 5000
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกันไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008

แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 และ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_0a24dc1a26b77c60407659f627d59558_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18242_none_87fbba471cbbf825.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม699
วัน (UTC)15-เมษายน-2010
เวลา (UTC)04:58
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_d3eaac5b4b6d00a8d3f8a47b0e206eb6_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22382_none_63c7551c98c30254.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม699
วัน (UTC)15-เมษายน-2010
เวลา (UTC)04:58
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-ไฮเปอร์-v-drivers_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18242_none_c70d9193ad18e96c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม9,808
วัน (UTC)15-เมษายน-2010
เวลา (UTC)04:58
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-ไฮเปอร์-v-drivers_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22382_none_c76beeaec656f8fa.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม9,216
วัน (UTC)14 2010 เมษายน
เวลา (UTC)21:18
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb981791_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,165
วัน (UTC)15-เมษายน-2010
เวลา (UTC)04:58
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,136
วัน (UTC)15-เมษายน-2010
เวลา (UTC)04:58
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_3bc26dc6d3c11a97fad44b0085c1a82f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16573_none_651a849445808d38.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม710
วัน (UTC)14 2010 เมษายน
เวลา (UTC)23:57
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_b91e1af16ed3bb4a1a35404959229a50_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20691_none_9f981d0c4f7bffc4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม710
วัน (UTC)14 2010 เมษายน
เวลา (UTC)23:57
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-ไฮเปอร์-v-โปรแกรมควบคุม-hypervisor_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16573_none_8c4f182c7f2ffa0d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,985
วัน (UTC)14 2010 เมษายน
เวลา (UTC)23:57
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-ไฮเปอร์-v-โปรแกรมควบคุม-hypervisor_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20691_none_8cc1148b985f9f0b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,985
วัน (UTC)14 2010 เมษายน
เวลา (UTC)23:57
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,456
วัน (UTC)14 2010 เมษายน
เวลา (UTC)23:57
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 981791 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 กรกฎาคม 2556 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft Hyper-V Server 2008 R2
Keywords: 
kbhyperv kbfix kbautohotfix kbhotfixserver kbsurveynew kbqfe kbexpertiseadvanced kbmt KB981791 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:981791

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com