การปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสม 2010 พฤษภาคมสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 981793 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สิ่งสำคัญการปรับปรุงนี้แทน และปรับแทนปรุง 979306 ซึ่งถูกนำออกใช้ใน 2010 กุมภาพันธ์ การปรับปรุงนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงโซนเวลาเพิ่มเติมที่ถูกเซ็นชื่อในการ law หลังจากที่การปรับปรุง 979306 ถูกสร้างขึ้น

ถ้าคุณได้จัดวางอยู่ อัพเด 979306 อ่านคำอธิบายของการเปลี่ยนแปลงโซนเวลาเฉพาะที่ระบุในบทความนี้เพื่อกำหนดว่า คุณต้องการปรับปรุงนี้ทันทีใช้ ถ้าระบบไม่ได้รับโดยตรงจาก คุณสามารถกำหนดตารางเวลาการปรับใช้ที่โอกาสที่พร้อมใช้งานถัดไป

เราขอแนะนำให้ คุณปรับใช้การปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสม Windows ล่าสุดในการรับประกันความสอดคล้องกันของฐานข้อมูลโซนเวลาในระบบทั้งหมด

สิ่งสำคัญ
 • ก่อนที่คุณใช้การปรับปรุงที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ให้ตระหนักถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นที่อาจส่งผลกระทบต่อ Microsoft Outlook
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  931667วิธีการเปลี่ยนแปลงโซนเวลาที่อยู่โดยใช้เครื่องมือการปรับปรุงข้อมูลโซนเวลาสำหรับ Microsoft Office Outlook
 • ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Microsoft Exchange Server ในสภาพแวดล้อมเทคโนโลยีข้อมูล (IT) คุณต้องนำมาตรการการเพิ่มเติมในการรับประกันการดำเนินงานถูกต้องของ Exchange Server

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงปรับบันทึกเวลา (เวลา) ตามกาล Exchange คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  941018วิธีการปรับเวลาตามฤดูกาลของที่อยู่ โดยใช้เครื่องมือการปรับปรุงปฏิทิน Exchange
 • การปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสมประกอบด้วยเฉพาะข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับภูมิภาคที่เฉพาะเจาะจง หรือที่มีเพิ่มการรักษาพาริตี้กับรุ่นของระบบปฏิบัติการอื่น ๆ ดังนั้น ถ้ามีลบคีย์โซนเวลา บางค่าเดิมอาจไม่สามารถคืนค่าหลังจากที่คุณใช้การปรับปรุงโซนสะสม
  เราไม่แนะนำว่า คุณลบคีย์รีจิสทรีใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโซนเวลา บนคอมพิวเตอร์ที่มีคีย์โซนเวลาที่ไม่สมบูรณ์ ก่อนคืนคีย์โซนเวลาจากข้อมูลสำรองที่ดีที่ทราบอยู่แล้ว จากนั้น ให้ใช้การปรับปรุง

บทนำ

การปรับปรุงที่อธิบายในบทความนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโซนเวลารองรับการเปลี่ยนแปลงการปรับบันทึกเวลา (เวลา) ตามกาลในหลายประเทศ การปรับปรุงนี้ยังมีเวลาที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับโซนเวลาเปลี่ยนแปลง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการตั้งค่าการเปลี่ยนแปลง บางส่วนของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้เกิดขึ้นตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ" ดั้งเดิมได้ถูกนำออกใช้

การปรับปรุงที่อธิบายในบทความนี้ถูกยกเลิกการปรับปรุงที่สะสมที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ถูกนำออกใช้ก่อนหน้านี้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft (KB) 928388, 929120, 933360, 942763, 951072, 955839, 970653, 976098 และ 979306

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธี การเปลี่ยนแปลงเวลาอาจมีผลกับผลิตภัณฑ์ Microsoft อื่น ๆ การเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:http://support.microsoft.com/gp/cp_dsts

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนแปลงการปรับเวลาตามฤดูกาลอาจมีผลต่อผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Microsoft คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
914387วิธีการกำหนดค่าการปรับบันทึกเวลาสำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ตามกาล


หมายเหตุ:เมื่อคุณใช้การปรับปรุงนี้ได้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความต่อไปนี้:
ไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง ตามการปรับปรุงโซนเวลาเดียวกัน หรือที่ใหม่กว่าได้ติดตั้งอยู่บนระบบ

ข้อความนี้บ่งชี้ว่า คุณได้ประยุกต์ใช้การปรับปรุงที่ถูกต้องได้แล้ว หรือที่ปรับปรุงของ Windows หรือ Microsoft Update ได้โดยอัตโนมัติการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ ไม่มีการกระทำเพิ่มเติมจะต้องปรับปรุงระบบปฏิบัติการ Windows
The following files are available for download from the Microsoft Download Center:

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
Download the Update for Windows 7 (KB981793) package now.

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
Download the Update for Windows 7 for x64-based Systems (KB981793) package now.

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
Download the Update for Windows Server 2003 (KB981793) package now.

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
Download the Update for Windows Server 2003 for Itanium-based Systems (KB981793) package now.

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
Download the Update for Windows Server 2003 x64 Edition (KB981793) package now.

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
Download the Update for Windows Server 2008 (KB981793) package now.

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
Download the Update for Windows Server 2008 for Itanium-based Systems (KB981793) package now.

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
Download the Update for Windows Server 2008 R2 for Itanium-based Systems (KB981793) package now.

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
Download the Update for Windows Server 2008 R2 x64 Edition (KB981793) package now.

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
Download the Update for Windows Server 2008 x64 Edition (KB981793) package now.

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
Download the Update for Windows Vista (KB981793) package now.

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
Download the Update for Windows Vista for x64-based Systems (KB981793) package now.

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
Download the Update for Windows XP (KB981793) package now.

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
Download the Update for Windows XP x64 Edition (KB981793) package now.

Release Date: May-25-2010

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์การสนับสนุนของไมโครซอฟท์ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

การปรับปรุงจากการปรับการก่อนหน้าสะสม Windows ปรุงโซนเวลา


The following changes were made since the previous Windows cumulative time zone update:
 • Bangladesh Standard Time:
  Cancels DST.
 • Fiji Standard Time:
  DST change.
 • Kamchatka Standard Time:
  Deprecates this time zone.
 • Morocco Standard Time:
  DST change.
 • Pacific SA Standard Time:
  เปลี่ยนเวลาสำหรับ 2010
 • เวลามาตรฐานของปารากวัย:
  การเปลี่ยนแปลงเวลา
 • เวลามาตรฐานของซีเรีย:
  สร้างใหม่ “ (UTC + 02:00) Damascus ” โซนเวลากับเวลาสำหรับซีเรีย

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อหลักของโซนเวลาชื่อที่ใช้แสดงเวลาการเริ่มต้นจุดสิ้นสุดของเวลาคีย์ย่อย tzi
เวลามาตรฐานของบังคลาเทศ(utc + 06:00) DhakaN/AN/A"TZI" =ฐานสิบหก: 98, fe, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
เวลามาตรฐานของฟิจิ(utc + 12:00) ฟิจิวันอาทิตย์ที่ 4 ของตุลาคมที่ 02:00:00.000วันอาทิตย์สุดท้ายของมีนาคมที่ 03:00:00.000"TZI" =ฐานสิบหก: 30, fd, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 05, 00, 03, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 04, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
เวลามาตรฐานของ Kamchatka(utc + 12:00) Petropavlovsk-Kamchatsky แบบเก่าN/AN/AN/A
Timec มาตรฐานของโมร็อกโก(utc) Casablancaวันเสาร์ที่ 1 ของพฤษภาคมที่ 23:59:59.999วันเสาร์ที่แรกของวันที่ 23:59:59.999"TZI" =ฐานสิบหก: 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 08, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 05, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
เวลามาตรฐานของอเมริกา ใต้แปซิฟิก(utc-04:00) Santiagoวันเสาร์ที่ 2 ของตุลาคมที่ 23:59:59.999วันเสาร์ที่แรกของวันที่ 23:59:59.999"TZI" =ฐานสิบหก: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
เวลามาตรฐานของปารากวัย(utc-04:00) Asuncionวันเสาร์ที่แรกของตุลาคมที่ 23:59:59.999วันเสาร์ที่ 2 ของวันที่ 23:59:59.999"TZI" =ฐานสิบหก: f0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
เวลามาตรฐานของซีเรีย(utc + 02:00) Damascusวันพฤหัสบดีที่ 1 ของวันที่ 23:59:59.999วันพฤหัสบดีที่สุดท้ายของตุลาคมที่ 23:59:59.999"TZI" =ฐานสิบหก: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 04, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 04, 00, 04, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

ปรับปรุงข้อมูลการยกเลิก

Windows XP:


ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมีระบบปฏิบัติการต่อไปนี้เพื่อใช้การปรับปรุงนี้การติดตั้งอย่างใดอย่างหนึ่ง
 • Windows XP Service Pack 2 (SP2)
 • windows XP Service Pack 3 (SP3)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322389วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows XP

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้ปรับปรุงนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมปรับปรุง

หมายเหตุ:คุณสามารถติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงที่สะสมนี้แม้หลังจากที่คุณได้ติดตั้งการปรับปรุงต่อไปนี้ออกมาก่อนหน้านี้ การปรับปรุงนี้แทนที่การปรับปรุงต่อไปนี้:
979306การปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสม 2010 กุมภาพันธ์สำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows


Windows Server 2003


ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมี Windows Server 2003 SP2 ติดตั้งให้ใช้การปรับปรุงนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
889100วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้ปรับปรุงนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมปรับปรุง

หมายเหตุ:คุณสามารถติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงที่สะสมนี้แม้หลังจากที่คุณได้ติดตั้งการปรับปรุงต่อไปนี้ออกมาก่อนหน้านี้ การปรับปรุงนี้แทนที่การปรับปรุงต่อไปนี้:
979306การปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสม 2010 กุมภาพันธ์สำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows


windows Vista หรือ Windows Server 2008


ข้อกำหนดเบื้องต้น

ข้อกำหนดเบื้องต้นไม่จำเป็นต้องใช้การปรับปรุงนี้

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้ปรับปรุงนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมปรับปรุง

หมายเหตุ:คุณสามารถติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงที่สะสมนี้แม้หลังจากที่คุณได้ติดตั้งการปรับปรุงต่อไปนี้ออกมาก่อนหน้านี้ การปรับปรุงนี้แทนที่การปรับปรุงต่อไปนี้:
979306การปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสม 2010 กุมภาพันธ์สำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows


windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2


ข้อกำหนดเบื้องต้น

ข้อกำหนดเบื้องต้นไม่จำเป็นต้องใช้การปรับปรุงนี้

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้ปรับปรุงนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมปรับปรุง

หมายเหตุ:คุณสามารถติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงที่สะสมนี้แม้หลังจากที่คุณได้ติดตั้งการปรับปรุงต่อไปนี้ออกมาก่อนหน้านี้ การปรับปรุงนี้แทนที่การปรับปรุงต่อไปนี้:
979306การปรับปรุงโซนเวลาแบบสะสม 2010 กุมภาพันธ์สำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows

ข้อมูลแฟ้ม

แฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ การติดตั้งการปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้รุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันที่และเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม

ข้อมูลของแฟ้ม Windows XP และ Windows Server 2003

 • แฟ้มที่นำไปใช้กับ milestone เฉพาะ (RTM, SPn) และบริการสาขา (QFE, GDR) กำลังจดบันทึกไว้ใน "ข้อกำหนด SP" และ "บริการสาขา" คอลัมน์
 • สาขาบริการของ GDR จะมีเพียงการแก้ไขเหล่านั้นเท่านั้น ซึ่งจะออกในวงกว้างเพื่อแก้ไขปัญหาที่แพร่หลายและมีความสำคัญ สาขาเซอร์วิสของ QFE จะมีโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ไขที่ออกในวงกว้าง
 • ติดเหนือไปจากแฟ้มที่ระบุไว้ในตารางเหล่านี้ การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้จะตั้งเป็นแฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง (กิโลไบต์ตัวเลข.cat) ที่ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัล Microsoft

สำหรับ Windows XP รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Tzchange.dll5.1.2600.597116,89622 2010 Apr22:21x86
Tzchange.exe5.1.2600.597146,08021 2010 Apr13:28x86
Updspapi.dll6.3.13.0382,84026 2009 พฤษภาคม09:01x86

สำหรับ Windows Server 2003 และ Windows XP Professional x64 Edition รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มสาขาบริการ
Tzchange.dll5.2.3790.469822,01622 2010 Apr20:26x64ไม่สามารถใช้งานได้
Tzchange.exe5.2.3790.469860,92822 2010 Apr20:15x64ไม่สามารถใช้งานได้
Tzchange.dll5.2.3790.469822,01622 2010 Apr20:26x64ไม่สามารถใช้งานได้
Updspapi.dll6.3.4.1462,12822 2010 Apr20:26x64ไม่สามารถใช้งานได้
Wtzchange.exe5.2.3790.469846,08022 2010 Apr20:15x86WOW

สำหรับ Windows Server 2003 รุ่น x86 ที่รองรับทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Tzchange.dll5.2.3790.469817,40822 2010 Apr22:28x86
Tzchange.exe5.2.3790.469846,08021 2010 Apr13:31x86
Tzchange.dll5.2.3790.469817,40822 2010 Apr22:28x86
Updspapi.dll6.3.4.1379,18401 2007 มีนาคม06:10x86

สำหรับ Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ IA-64 ที่รองรับทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มสาขาบริการ
Tzchange.dll5.2.3790.469837,88822 2010 Apr20:26IA-64ไม่สามารถใช้งานได้
Tzchange.exe5.2.3790.469891,64822 2010 Apr20:15IA-64ไม่สามารถใช้งานได้
Tzchange.dll5.2.3790.469837,88822 2010 Apr20:26IA-64ไม่สามารถใช้งานได้
Updspapi.dll6.3.4.1655,15222 2010 Apr20:26IA-64ไม่สามารถใช้งานได้
Wtzchange.exe5.2.3790.469846,08022 2010 Apr20:15x86WOW

ข้อมูลของแฟ้ม Windows Vista และ Windows Server 2008

 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ระบุ milestone (RTM, SPn), และสามารถระบุสาขาบริการ (LDR, GDR) โดยตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์กำหนดเวลาสาขาบริการ
  6.0.6000.16xxxWindows Vista:RTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows Vista:RTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 และ Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 และ Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 และ Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 และ Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • service Pack 1 ถูกรวมเข้าไว้ใน Windows Server 2008 รุ่นวางจำหน่าย ดังนั้น ไฟล์ milestone RTM ประยุกต์ใช้กับ Windows Vista เท่านั้น แฟ้ม milestone rtm ได้แบบ 6.0.0000xxxxxxหมายเลขรุ่น
 • สาขาบริการของ GDR จะมีเพียงการแก้ไขเหล่านั้นเท่านั้น ซึ่งจะออกในวงกว้างเพื่อแก้ไขปัญหาที่แพร่หลายและมีความสำคัญ สาขาบริการของ LDR จะมีโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ไขที่ออกในวงกว้าง
 • แฟ้มรายการ (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหาก. แฟ้ม MUM และ MANIFEST และแฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่เชื่อมโยง (.cat) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาสถานะขององค์ประกอบที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัย (ไม่แสดงแอตทริบิวต์) จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่น Windows Vista และ Windows Server 2008

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Tzres.dll6.0.6001.184642,04823 2010 Apr13:55x86
Tzupd.exe6.0.6001.1841019,45623 2010 แจ09:44x86
Tzres.dll6.0.6001.226772,04823 2010 Apr14:02x86
Tzupd.exe6.0.6001.2267719,45623 2010 Apr14:02x86
Tzres.dll6.0.6002.182482,04823 2010 Apr14:13x86
Tzupd.exe6.0.6002.1819219,45623 2010 แจ09:26x86
Tzres.dll6.0.6002.223912,04823 2010 Apr14:23x86
Tzupd.exe6.0.6002.2239119,45623 2010 Apr14:23x86
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846436,86423 2010 Apr21:04ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846436,86423 2010 Apr20:41ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846436,86423 2010 Apr21:09ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846436,86423 2010 Apr21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846436,86423 2010 Apr16:10ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846436,86423 2010 Apr21:04ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846436,86423 2010 Apr15:59ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846436,86423 2010 Apr20:57ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846436,86423 2010 Apr20:38ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846436,86423 2010 Apr21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846436,86423 2010 Apr16:10ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846432,76823 2010 Apr21:04ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846436,86423 2010 Apr20:41ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846436,86423 2010 Apr21:09ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846436,86423 2010 Apr20:57ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846428,67223 2010 Apr16:31ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846428,67223 2010 Apr16:28ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846436,86423 2010 Apr20:37ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846436,86423 2010 Apr20:38ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846436,86423 2010 Apr21:04ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846436,86423 2010 Apr21:09ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846436,86423 2010 Apr21:09ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846436,86423 2010 Apr20:57ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846436,86423 2010 Apr21:09ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846436,86423 2010 Apr20:41ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846436,86423 2010 Apr20:57ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846436,86423 2010 Apr20:41ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846436,86423 2010 Apr20:41ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846436,86423 2010 Apr20:41ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846436,86423 2010 Apr21:09ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846436,86423 2010 Apr20:46ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846436,86423 2010 Apr21:09ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846436,86423 2010 Apr20:41ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846428,67223 2010 Apr16:28ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846428,67223 2010 Apr16:29ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267736,86423 2010 Apr20:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267736,86423 2010 Apr20:29ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267736,86423 2010 Apr21:01ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267736,86423 2010 Apr20:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267736,86423 2010 Apr15:52ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267736,86423 2010 Apr20:49ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267736,86423 2010 Apr15:51ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267736,86423 2010 Apr20:41ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267736,86423 2010 Apr20:23ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267736,86423 2010 Apr20:49ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267736,86423 2010 Apr15:53ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267732,76823 2010 Apr20:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267736,86423 2010 Apr20:29ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267736,86423 2010 Apr21:02ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267736,86423 2010 Apr20:41ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267728,67223 2010 Apr16:13ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267728,67223 2010 Apr16:12ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267736,86423 2010 Apr20:23ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267736,86423 2010 Apr20:23ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267736,86423 2010 Apr20:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267736,86423 2010 Apr21:01ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267736,86423 2010 Apr21:02ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267736,86423 2010 Apr20:41ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267736,86423 2010 Apr21:01ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267736,86423 2010 Apr20:29ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267736,86423 2010 Apr20:41ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267736,86423 2010 Apr20:29ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267736,86423 2010 Apr20:29ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267736,86423 2010 Apr20:29ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267736,86423 2010 Apr21:01ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267736,86423 2010 Apr20:30ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267736,86423 2010 Apr21:01ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267736,86423 2010 Apr20:29ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267728,67223 2010 Apr16:12ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267728,67223 2010 Apr16:12ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824836,86423 2010 Apr20:38ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824836,86423 2010 Apr19:44ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824836,86423 2010 Apr20:19ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824836,86423 2010 Apr20:38ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824836,86423 2010 Apr16:46ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824836,86423 2010 Apr20:38ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824836,86423 2010 Apr16:45ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824836,86423 2010 Apr20:34ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824836,86423 2010 Apr20:21ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824836,86423 2010 Apr20:38ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824836,86423 2010 Apr16:46ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824832,76823 2010 Apr20:38ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824836,86423 2010 Apr19:44ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824836,86423 2010 Apr20:19ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824836,86423 2010 Apr20:34ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824828,67223 2010 Apr17:33ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824828,67223 2010 Apr17:33ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824836,86423 2010 Apr20:21ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824836,86423 2010 Apr20:21ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824836,86423 2010 Apr20:38ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824836,86423 2010 Apr20:19ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824836,86423 2010 Apr20:19ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824836,86423 2010 Apr20:34ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824836,86423 2010 Apr20:19ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824836,86423 2010 Apr19:44ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824836,86423 2010 Apr20:34ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824836,86423 2010 Apr19:44ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824836,86423 2010 Apr19:44ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824836,86423 2010 Apr19:44ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824836,86423 2010 Apr20:19ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824836,86423 2010 Apr20:25ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824836,86423 2010 Apr20:19ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824836,86423 2010 Apr19:44ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824828,67223 2010 Apr17:33ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824828,67223 2010 Apr17:33ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239136,86426 2010 Apr20:27ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239136,86426 2010 Apr19:54ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239136,86426 2010 Apr20:10ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239136,86426 2010 Apr20:27ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239136,86424 2010 Apr14:43ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239136,86426 2010 Apr20:27ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239136,86424 2010 Apr14:42ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239136,86426 2010 Apr20:26ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239136,86426 2010 Apr19:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239136,86426 2010 Apr20:27ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239136,86424 2010 Apr14:44ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239132,76826 2010 Apr20:27ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239136,86426 2010 Apr19:54ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239136,86426 2010 Apr20:10ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239136,86426 2010 Apr20:26ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239128,67224 2010 Apr15:27ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239128,67224 2010 Apr15:27ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239136,86426 2010 Apr19:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239136,86426 2010 Apr19:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239136,86426 2010 Apr20:27ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239136,86426 2010 Apr20:10ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239136,86426 2010 Apr20:10ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239136,86426 2010 Apr20:26ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239136,86426 2010 Apr20:10ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239136,86426 2010 Apr19:54ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239136,86426 2010 Apr20:26ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239136,86426 2010 Apr19:54ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239136,86426 2010 Apr19:54ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239136,86426 2010 Apr19:54ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239136,86426 2010 Apr20:10ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239136,86426 2010 Apr20:14ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239136,86426 2010 Apr20:10ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239136,86426 2010 Apr19:54ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239128,67224 2010 Apr15:27ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239128,67224 2010 Apr15:27ไม่สามารถใช้งานได้

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Vista และ Windows Server 2008

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Tzres.dll6.0.6001.184642,04823 2010 Apr14:24x64
Tzupd.exe6.0.6001.1841020,99223 2010 แจ10:00x64
Tzres.dll6.0.6001.226772,04823 2010 Apr14:23x64
Tzupd.exe6.0.6001.2267720,99223 2010 Apr14:23x64
Tzres.dll6.0.6002.182482,04823 2010 Apr14:33x64
Tzupd.exe6.0.6002.1819220,99223 2010 แจ09:44x64
Tzres.dll6.0.6002.223912,04823 2010 Apr14:36x64
Tzupd.exe6.0.6002.2239120,99223 2010 Apr14:36x64
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846428,16024 2010 Apr00:32ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846428,67224 2010 Apr00:27ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846427,13624 2010 Apr00:48ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846426,62424 2010 Apr00:32ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846426,62423 2010 Apr16:35ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846427,64824 2010 Apr00:32ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846427,13623 2010 Apr16:35ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846428,67224 2010 Apr00:27ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846425,60024 2010 Apr00:16ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846427,13624 2010 Apr00:32ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846425,60023 2010 Apr16:35ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846425,08824 2010 Apr00:32ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846428,67224 2010 Apr00:27ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846426,62424 2010 Apr00:48ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846426,62424 2010 Apr00:27ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846418,94423 2010 Apr17:03ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846419,96823 2010 Apr16:57ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846429,18424 2010 Apr00:16ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846429,18424 2010 Apr00:16ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846427,13624 2010 Apr00:32ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846427,64824 2010 Apr00:48ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846428,67224 2010 Apr00:48ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846428,67224 2010 Apr00:27ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846428,16024 2010 Apr00:48ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846427,13624 2010 Apr00:27ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846427,13624 2010 Apr00:27ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846427,64824 2010 Apr00:27ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846428,16024 2010 Apr00:27ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846429,18424 2010 Apr00:27ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846426,62424 2010 Apr00:48ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846427,13624 2010 Apr00:32ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846426,62424 2010 Apr00:48ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846427,13624 2010 Apr00:27ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846417,92023 2010 Apr16:57ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846418,43223 2010 Apr16:57ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267728,16023 2010 Apr21:01ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267728,67223 2010 Apr20:59ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267727,13623 2010 Apr21:10ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267726,62423 2010 Apr21:01ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267726,62423 2010 Apr16:09ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267727,64823 2010 Apr21:01ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267727,13623 2010 Apr16:09ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267728,67223 2010 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267725,60023 2010 Apr20:45ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267727,13623 2010 Apr21:01ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267725,60023 2010 Apr16:09ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267725,08823 2010 Apr21:01ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267728,67223 2010 Apr20:59ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267726,62423 2010 Apr21:10ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267726,62423 2010 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267718,94423 2010 Apr16:36ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267719,96823 2010 Apr16:31ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267729,18423 2010 Apr20:45ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267729,18423 2010 Apr20:45ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267727,13623 2010 Apr21:01ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267727,64823 2010 Apr21:10ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267728,67223 2010 Apr21:10ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267728,67223 2010 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267728,16023 2010 Apr21:10ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267727,13623 2010 Apr20:59ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267727,13623 2010 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267727,64823 2010 Apr20:59ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267728,16023 2010 Apr20:59ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267729,18423 2010 Apr20:59ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267726,62423 2010 Apr21:10ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267727,13623 2010 Apr21:01ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267726,62423 2010 Apr21:10ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267727,13623 2010 Apr20:59ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267717,92023 2010 Apr16:31ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267718,43223 2010 Apr16:31ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824828,16023 2010 Apr21:20ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824828,67223 2010 Apr21:08ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824827,13623 2010 Apr21:38ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824826,62423 2010 Apr21:20ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824826,62423 2010 Apr16:55ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824827,64823 2010 Apr21:20ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824827,13623 2010 Apr16:55ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824828,67223 2010 Apr21:45ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824825,60023 2010 Apr21:27ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824827,13623 2010 Apr21:20ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824825,60023 2010 Apr16:55ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824825,08823 2010 Apr21:20ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824828,67223 2010 Apr21:08ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824826,62423 2010 Apr21:38ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824826,62423 2010 Apr21:45ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824818,94423 2010 Apr17:46ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824819,96823 2010 Apr17:46ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824829,18423 2010 Apr21:27ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824829,18423 2010 Apr21:27ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824827,13623 2010 Apr21:20ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824827,64823 2010 Apr21:38ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824828,67223 2010 Apr21:38ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824828,67223 2010 Apr21:45ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824828,16023 2010 Apr21:38ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824827,13623 2010 Apr21:08ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824827,13623 2010 Apr21:45ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824827,64823 2010 Apr21:08ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824828,16023 2010 Apr21:08ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824829,18423 2010 Apr21:08ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824826,62423 2010 Apr21:38ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824827,13623 2010 Apr21:20ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824826,62423 2010 Apr21:38ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824827,13623 2010 Apr21:08ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824817,92023 2010 Apr17:46ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824818,43223 2010 Apr17:38ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239128,16027 2010 Apr06:43ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239128,67227 2010 Apr06:37ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239127,13627 2010 Apr07:38ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239126,62427 2010 Apr06:43ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239126,62426 2010 Apr06:03ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239127,64827 2010 Apr06:43ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239127,13626 2010 Apr06:03ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239128,67227 2010 Apr07:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239125,60027 2010 Apr07:24ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239127,13627 2010 Apr06:43ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239125,60026 2010 Apr06:03ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239125,08827 2010 Apr06:43ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239128,67227 2010 Apr06:37ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239126,62427 2010 Apr07:38ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239126,62427 2010 Apr07:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239118,94426 2010 Apr07:09ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239119,96826 2010 Apr07:09ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239129,18427 2010 Apr07:24ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239129,18427 2010 Apr07:24ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239127,13627 2010 Apr06:43ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239127,64827 2010 Apr07:38ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239128,67227 2010 Apr07:38ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239128,67227 2010 Apr07:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239128,16027 2010 Apr07:38ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239127,13627 2010 Apr06:37ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239127,13627 2010 Apr07:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239127,64827 2010 Apr06:37ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239128,16027 2010 Apr06:37ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239129,18427 2010 Apr06:37ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239126,62427 2010 Apr07:38ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239127,13627 2010 Apr06:43ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239126,62427 2010 Apr07:38ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239127,13627 2010 Apr06:37ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239117,92026 2010 Apr07:09ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239118,43226 2010 Apr07:02ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll6.0.6001.184642,04823 2010 Apr13:55x86
Tzupd.exe6.0.6001.1841019,45623 2010 แจ09:44x86
Tzres.dll6.0.6001.226772,04823 2010 Apr14:02x86
Tzupd.exe6.0.6001.2267719,45623 2010 Apr14:02x86
Tzres.dll6.0.6002.182482,04823 2010 Apr14:13x86
Tzupd.exe6.0.6002.1819219,45623 2010 แจ09:26x86
Tzres.dll6.0.6002.223912,04823 2010 Apr14:23x86
Tzupd.exe6.0.6002.2239119,45623 2010 Apr14:23x86
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846436,86423 2010 Apr21:04ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846436,86423 2010 Apr20:41ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846436,86423 2010 Apr21:09ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846436,86423 2010 Apr21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846436,86423 2010 Apr16:10ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846436,86423 2010 Apr21:04ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846436,86423 2010 Apr15:59ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846436,86423 2010 Apr20:57ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846436,86423 2010 Apr20:38ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846436,86423 2010 Apr21:05ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846436,86423 2010 Apr16:10ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846432,76823 2010 Apr21:04ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846436,86423 2010 Apr20:41ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846436,86423 2010 Apr21:09ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846436,86423 2010 Apr20:57ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846428,67223 2010 Apr16:31ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846428,67223 2010 Apr16:28ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846436,86423 2010 Apr20:37ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846436,86423 2010 Apr20:38ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846436,86423 2010 Apr21:04ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846436,86423 2010 Apr21:09ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846436,86423 2010 Apr21:09ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846436,86423 2010 Apr20:57ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846436,86423 2010 Apr21:09ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846436,86423 2010 Apr20:41ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846436,86423 2010 Apr20:57ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846436,86423 2010 Apr20:41ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846436,86423 2010 Apr20:41ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846436,86423 2010 Apr20:41ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846436,86423 2010 Apr21:09ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846436,86423 2010 Apr20:46ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846436,86423 2010 Apr21:09ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846436,86423 2010 Apr20:41ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846428,67223 2010 Apr16:28ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846428,67223 2010 Apr16:29ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267736,86423 2010 Apr20:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267736,86423 2010 Apr20:29ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267736,86423 2010 Apr21:01ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267736,86423 2010 Apr20:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267736,86423 2010 Apr15:52ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267736,86423 2010 Apr20:49ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267736,86423 2010 Apr15:51ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267736,86423 2010 Apr20:41ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267736,86423 2010 Apr20:23ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267736,86423 2010 Apr20:49ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267736,86423 2010 Apr15:53ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267732,76823 2010 Apr20:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267736,86423 2010 Apr20:29ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267736,86423 2010 Apr21:02ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267736,86423 2010 Apr20:41ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267728,67223 2010 Apr16:13ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267728,67223 2010 Apr16:12ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267736,86423 2010 Apr20:23ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267736,86423 2010 Apr20:23ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267736,86423 2010 Apr20:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267736,86423 2010 Apr21:01ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267736,86423 2010 Apr21:02ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267736,86423 2010 Apr20:41ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267736,86423 2010 Apr21:01ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267736,86423 2010 Apr20:29ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267736,86423 2010 Apr20:41ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267736,86423 2010 Apr20:29ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267736,86423 2010 Apr20:29ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267736,86423 2010 Apr20:29ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267736,86423 2010 Apr21:01ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267736,86423 2010 Apr20:30ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267736,86423 2010 Apr21:01ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267736,86423 2010 Apr20:29ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267728,67223 2010 Apr16:12ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267728,67223 2010 Apr16:12ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824836,86423 2010 Apr20:38ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824836,86423 2010 Apr19:44ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824836,86423 2010 Apr20:19ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824836,86423 2010 Apr20:38ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824836,86423 2010 Apr16:46ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824836,86423 2010 Apr20:38ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824836,86423 2010 Apr16:45ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824836,86423 2010 Apr20:34ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824836,86423 2010 Apr20:21ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824836,86423 2010 Apr20:38ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824836,86423 2010 Apr16:46ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824832,76823 2010 Apr20:38ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824836,86423 2010 Apr19:44ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824836,86423 2010 Apr20:19ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824836,86423 2010 Apr20:34ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824828,67223 2010 Apr17:33ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824828,67223 2010 Apr17:33ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824836,86423 2010 Apr20:21ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824836,86423 2010 Apr20:21ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824836,86423 2010 Apr20:38ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824836,86423 2010 Apr20:19ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824836,86423 2010 Apr20:19ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824836,86423 2010 Apr20:34ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824836,86423 2010 Apr20:19ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824836,86423 2010 Apr19:44ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824836,86423 2010 Apr20:34ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824836,86423 2010 Apr19:44ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824836,86423 2010 Apr19:44ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824836,86423 2010 Apr19:44ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824836,86423 2010 Apr20:19ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824836,86423 2010 Apr20:25ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824836,86423 2010 Apr20:19ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824836,86423 2010 Apr19:44ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824828,67223 2010 Apr17:33ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824828,67223 2010 Apr17:33ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239136,86426 2010 Apr20:27ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239136,86426 2010 Apr19:54ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239136,86426 2010 Apr20:10ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239136,86426 2010 Apr20:27ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239136,86424 2010 Apr14:43ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239136,86426 2010 Apr20:27ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239136,86424 2010 Apr14:42ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239136,86426 2010 Apr20:26ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239136,86426 2010 Apr19:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239136,86426 2010 Apr20:27ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239136,86424 2010 Apr14:44ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239132,76826 2010 Apr20:27ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239136,86426 2010 Apr19:54ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239136,86426 2010 Apr20:10ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239136,86426 2010 Apr20:26ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239128,67224 2010 Apr15:27ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239128,67224 2010 Apr15:27ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239136,86426 2010 Apr19:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239136,86426 2010 Apr19:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239136,86426 2010 Apr20:27ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239136,86426 2010 Apr20:10ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239136,86426 2010 Apr20:10ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239136,86426 2010 Apr20:26ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239136,86426 2010 Apr20:10ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239136,86426 2010 Apr19:54ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239136,86426 2010 Apr20:26ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239136,86426 2010 Apr19:54ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239136,86426 2010 Apr19:54ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239136,86426 2010 Apr19:54ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239136,86426 2010 Apr20:10ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239136,86426 2010 Apr20:14ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239136,86426 2010 Apr20:10ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239136,86426 2010 Apr19:54ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239128,67224 2010 Apr15:27ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239128,67224 2010 Apr15:27ไม่สามารถใช้งานได้

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Tzres.dll6.0.6001.184642,04823 2010 Aprวันที่ 14:00IA-64
Tzupd.exe6.0.6001.1841037,88823 2010 แจ09:49IA-64
Tzres.dll6.0.6001.226772,04823 2010 Apr14:01IA-64
Tzupd.exe6.0.6001.2267737,88823 2010 Apr14:01IA-64
Tzres.dll6.0.6002.182482,04823 2010 Apr14:22IA-64
Tzupd.exe6.0.6002.1819237,88823 2010 แจ09:28IA-64
Tzres.dll6.0.6002.223912,04823 2010 Apr14:24IA-64
Tzupd.exe6.0.6002.2239137,88823 2010 Apr14:24IA-64
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846426,62423 2010 Apr15:52ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846427,13623 2010 Apr15:52ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846425,60023 2010 Apr15:52ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846418,94423 2010 Apr16:21ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846419,96823 2010 Apr16:14ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846417,92023 2010 Apr16:14ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846418,43223 2010 Apr16:14ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267726,62423 2010 Apr15:41ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267727,13623 2010 Apr15:41ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267725,60023 2010 Apr15:41ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267718,94423 2010 Apr16:11ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267719,96823 2010 Apr16:05ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267717,92023 2010 Apr16:05ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267718,43223 2010 Apr16:05ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824826,62423 2010 Apr16:37ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824827,13623 2010 Apr16:37ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824825,60023 2010 Apr16:37ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824818,94423 2010 Apr17:27ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824819,96823 2010 Apr17:21ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824817,92023 2010 Apr17:21ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824818,43223 2010 Apr17:21ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239126,62426 2010 Apr05:55ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239127,13626 2010 Apr05:55ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239125,60026 2010 Apr05:55ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239118,94426 2010 Apr06:45ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239119,96826 2010 Apr06:38ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239117,92026 2010 Apr06:38ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239118,43226 2010 Apr06:38ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll6.0.6001.184642,04823 2010 Apr13:55x86
Tzupd.exe6.0.6001.1841019,45623 2010 แจ09:44x86
Tzres.dll6.0.6001.226772,04823 2010 Apr14:02x86
Tzupd.exe6.0.6001.2267719,45623 2010 Apr14:02x86
Tzres.dll6.0.6002.182482,04823 2010 Apr14:13x86
Tzupd.exe6.0.6002.1819219,45623 2010 แจ09:26x86
Tzres.dll6.0.6002.223912,04823 2010 Apr14:23x86
Tzupd.exe6.0.6002.2239119,45623 2010 Apr14:23x86
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846436,86423 2010 Apr16:10ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846436,86423 2010 Apr15:59ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846436,86423 2010 Apr16:10ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846428,67223 2010 Apr16:31ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846428,67223 2010 Apr16:28ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846428,67223 2010 Apr16:28ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.1846428,67223 2010 Apr16:29ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267736,86423 2010 Apr15:52ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267736,86423 2010 Apr15:51ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267736,86423 2010 Apr15:53ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267728,67223 2010 Apr16:13ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267728,67223 2010 Apr16:12ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267728,67223 2010 Apr16:12ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6001.2267728,67223 2010 Apr16:12ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824836,86423 2010 Apr16:46ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824836,86423 2010 Apr16:45ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824836,86423 2010 Apr16:46ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824828,67223 2010 Apr17:33ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824828,67223 2010 Apr17:33ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824828,67223 2010 Apr17:33ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.1824828,67223 2010 Apr17:33ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239136,86424 2010 Apr14:43ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239136,86424 2010 Apr14:42ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239136,86424 2010 Apr14:44ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239128,67224 2010 Apr15:27ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239128,67224 2010 Apr15:27ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239128,67224 2010 Apr15:27ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.0.6002.2239128,67224 2010 Apr15:27ไม่สามารถใช้งานได้

ข้อมูลแฟ้ม windows 7 และ Windows Server 2008 R2

สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วนของ windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แสดงภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" บนหน้า โปรดดูส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อดูว่าระบบปฏิบัติการเกิดขึ้นจริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกนำไปใช้กับการเสมอ
สำหรับ Windows 7 รุ่น x86 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Tzres.dll6.1.7600.165802,04823 2010 Apr07:13x86
Tzupd.exe6.1.7600.1651840,44802 2010 Feb07:สีกันx86
Tzres.dll6.1.7600.206992,04823 2010 Apr06:29x86
Tzupd.exe6.1.7600.2069940,44823 2010 Apr06:30x86
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658028,16023 2010 Apr08:58ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658028,67223 2010 Apr08:53ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658027,13623 2010 Apr09:05ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658026,62423 2010 Apr08:58ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658026,62423 2010 Apr07:09ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658027,64823 2010 Apr08:58ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658027,13623 2010 Apr07:21ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658028,67223 2010 Apr08:58ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658025,60023 2010 Apr08:55ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658027,13623 2010 Apr08:58ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658025,60023 2010 Apr07:19ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658025,08823 2010 Apr08:58ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658028,67223 2010 Apr08:53ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658026,62423 2010 Apr09:05ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658026,62423 2010 Apr09:05ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658018,94423 2010 Apr08:12ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658019,96823 2010 Apr08:22ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658029,18423 2010 Apr08:55ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658029,18423 2010 Apr08:55ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658027,13623 2010 Apr08:58ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658027,64823 2010 Apr09:05ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658028,67223 2010 Apr09:05ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658028,67223 2010 Apr08:58ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658028,16023 2010 Apr09:05ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658027,13623 2010 Apr08:53ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658027,13623 2010 Apr08:59ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658027,64823 2010 Apr08:53ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658028,16023 2010 Apr08:53ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658029,18423 2010 Apr08:53ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658026,62423 2010 Apr09:05ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658027,13623 2010 Apr08:55ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658026,62423 2010 Apr09:05ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658027,13623 2010 Apr08:53ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658017,92023 2010 Apr08:22ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658018,43223 2010 Apr08:22ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069928,16023 2010 Apr08:16ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069928,67223 2010 Apr08:09ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069927,13623 2010 Apr08:22ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069926,62423 2010 Apr08:16ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069926,62423 2010 Apr06:24ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069927,64823 2010 Apr08:16ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069927,13623 2010 Apr06:37ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069928,67223 2010 Apr08:11ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069925,60023 2010 Apr08:07ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069927,13623 2010 Apr08:16ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069925,60023 2010 Apr06:24ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069925,08823 2010 Apr08:16ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069928,67223 2010 Apr08:09ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069926,62423 2010 Apr08:22ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069926,62423 2010 Apr08:22ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069918,94423 2010 Apr07:33ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069919,96823 2010 Apr07:33ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069929,18423 2010 Apr08:07ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069929,18423 2010 Apr08:07ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069927,13623 2010 Apr08:16ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069927,64823 2010 Apr08:22ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069928,67223 2010 Apr08:22ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069928,67223 2010 Apr08:11ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069928,16023 2010 Apr08:22ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069927,13623 2010 Apr08:09ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069927,13623 2010 Apr08:18ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069927,64823 2010 Apr08:09ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069928,16023 2010 Apr08:09ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069929,18423 2010 Apr08:09ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069926,62423 2010 Apr08:22ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069927,13623 2010 Apr08:14ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069926,62423 2010 Apr08:22ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069927,13623 2010 Apr08:09ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069917,92023 2010 Apr07:33ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069918,43223 2010 Apr07:33ไม่สามารถใช้งานได้
สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 รุ่น x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Tzres.dll6.1.7600.165802,04823 2010 Apr07:11x64
Tzupd.exe6.1.7600.1651849,66402 2010 Feb08:39x64
Tzres.dll6.1.7600.206992,04823 2010 Apr07:24x64
Tzupd.exe6.1.7600.2069949,66423 2010 Apr07:26x64
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658028,16023 2010 Apr08:48ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658028,67223 2010 Apr08:52ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658027,13623 2010 Apr09:04ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658026,62423 2010 Apr08:48ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658026,62423 2010 Apr07:05ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658027,64823 2010 Apr08:48ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658027,13623 2010 Apr07:15ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658028,67223 2010 Apr08:46ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658025,60023 2010 Apr08:41ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658027,13623 2010 Apr08:48ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658025,60023 2010 Apr07:05ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658025,08823 2010 Apr08:48ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658028,67223 2010 Apr08:52ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658026,62423 2010 Apr09:04ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658026,62423 2010 Apr09:04ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658018,94423 2010 Apr08:20ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658019,96823 2010 Apr08:20ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658029,18423 2010 Apr08:41ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658029,18423 2010 Apr08:41ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658027,13623 2010 Apr08:48ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658027,64823 2010 Apr09:04ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658028,67223 2010 Apr09:04ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658028,67223 2010 Apr08:46ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658028,16023 2010 Apr09:04ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658027,13623 2010 Apr08:52ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658027,13623 2010 Apr08:48ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658027,64823 2010 Apr08:52ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658028,16023 2010 Apr08:52ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658029,18423 2010 Apr08:52ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658026,62423 2010 Apr09:04ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658027,13623 2010 Apr08:43ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658026,62423 2010 Apr09:04ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658027,13623 2010 Apr08:52ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658017,92023 2010 Apr08:19ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658018,43223 2010 Apr08:10ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069928,16023 2010 Apr09:07ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069928,67223 2010 Apr09:05ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069927,13623 2010 Apr09:14ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069926,62423 2010 Apr09:07ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069926,62423 2010 Apr07:18ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069927,64823 2010 Apr09:07ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069927,13623 2010 Apr07:18ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069928,67223 2010 Apr09:06ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069925,60023 2010 Apr09:02ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069927,13623 2010 Apr09:07ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069925,60023 2010 Apr07:29ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069925,08823 2010 Apr09:07ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069928,67223 2010 Apr09:05ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069926,62423 2010 Apr09:14ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069926,62423 2010 Apr09:14ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069918,94423 2010 Apr08:23ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069919,96823 2010 Apr08:23ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069929,18423 2010 Apr09:02ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069929,18423 2010 Apr09:02ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069927,13623 2010 Apr09:07ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069927,64823 2010 Apr09:14ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069928,67223 2010 Apr09:14ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069928,67223 2010 Apr09:06ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069928,16023 2010 Apr09:14ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069927,13623 2010 Apr09:05ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069927,13623 2010 Apr09:08ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069927,64823 2010 Apr09:05ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069928,16023 2010 Apr09:05ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069929,18423 2010 Apr09:05ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069926,62423 2010 Apr09:14ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069927,13623 2010 Apr09:07ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069926,62423 2010 Apr09:14ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069927,13623 2010 Apr09:05ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069917,92023 2010 Apr08:32ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069918,43223 2010 Apr08:23ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll6.1.7600.165802,04823 2010 Apr07:13x86
Tzres.dll6.1.7600.206992,04823 2010 Apr06:29x86
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658028,16023 2010 Apr08:58ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658028,67223 2010 Apr08:53ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658027,13623 2010 Apr09:05ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658026,62423 2010 Apr08:58ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658026,62423 2010 Apr07:09ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658027,64823 2010 Apr08:58ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658027,13623 2010 Apr07:21ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658028,67223 2010 Apr08:58ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658025,60023 2010 Apr08:55ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658027,13623 2010 Apr08:58ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658025,60023 2010 Apr07:19ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658025,08823 2010 Apr08:58ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658028,67223 2010 Apr08:53ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658026,62423 2010 Apr09:05ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658026,62423 2010 Apr09:05ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658018,94423 2010 Apr08:12ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658019,96823 2010 Apr08:22ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658029,18423 2010 Apr08:55ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658029,18423 2010 Apr08:55ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658027,13623 2010 Apr08:58ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658027,64823 2010 Apr09:05ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658028,67223 2010 Apr09:05ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658028,67223 2010 Apr08:58ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658028,16023 2010 Apr09:05ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658027,13623 2010 Apr08:53ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658027,13623 2010 Apr08:59ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658027,64823 2010 Apr08:53ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658028,16023 2010 Apr08:53ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658029,18423 2010 Apr08:53ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658026,62423 2010 Apr09:05ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658027,13623 2010 Apr08:55ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658026,62423 2010 Apr09:05ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658027,13623 2010 Apr08:53ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658017,92023 2010 Apr08:22ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658018,43223 2010 Apr08:22ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069928,16023 2010 Apr08:16ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069928,67223 2010 Apr08:09ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069927,13623 2010 Apr08:22ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069926,62423 2010 Apr08:16ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069926,62423 2010 Apr06:24ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069927,64823 2010 Apr08:16ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069927,13623 2010 Apr06:37ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069928,67223 2010 Apr08:11ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069925,60023 2010 Apr08:07ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069927,13623 2010 Apr08:16ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069925,60023 2010 Apr06:24ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069925,08823 2010 Apr08:16ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069928,67223 2010 Apr08:09ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069926,62423 2010 Apr08:22ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069926,62423 2010 Apr08:22ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069918,94423 2010 Apr07:33ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069919,96823 2010 Apr07:33ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069929,18423 2010 Apr08:07ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069929,18423 2010 Apr08:07ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069927,13623 2010 Apr08:16ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069927,64823 2010 Apr08:22ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069928,67223 2010 Apr08:22ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069928,67223 2010 Apr08:11ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069928,16023 2010 Apr08:22ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069927,13623 2010 Apr08:09ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069927,13623 2010 Apr08:18ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069927,64823 2010 Apr08:09ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069928,16023 2010 Apr08:09ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069929,18423 2010 Apr08:09ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069926,62423 2010 Apr08:22ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069927,13623 2010 Apr08:14ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069926,62423 2010 Apr08:22ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069927,13623 2010 Apr08:09ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069917,92023 2010 Apr07:33ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069918,43223 2010 Apr07:33ไม่สามารถใช้งานได้
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Tzres.dll6.1.7600.165802,04823 2010 Apr05:53IA-64
Tzupd.exe6.1.7600.1651878,84802 2010 Feb06:52IA-64
Tzres.dll6.1.7600.206992,04823 2010 Apr05:45IA-64
Tzupd.exe6.1.7600.2069978,84823 2010 Apr05:48IA-64
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658026,62423 2010 Apr05:55ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658027,13623 2010 Apr05:44ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658025,60023 2010 Apr05:53ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658018,94423 2010 Apr06:50ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658019,96823 2010 Apr06:50ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658017,92023 2010 Apr06:50ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658018,43223 2010 Apr06:58ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069926,62423 2010 Apr05:50ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069927,13623 2010 Apr05:49ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069925,60023 2010 Apr05:50ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069918,94423 2010 Apr06:46ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069919,96823 2010 Apr06:54ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069917,92023 2010 Apr06:54ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069918,43223 2010 Apr06:46ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll6.1.7600.165802,04823 2010 Apr07:13x86
Tzres.dll6.1.7600.206992,04823 2010 Apr06:29x86
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658026,62423 2010 Apr07:09ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658027,13623 2010 Apr07:21ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658025,60023 2010 Apr07:19ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658018,94423 2010 Apr08:12ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658019,96823 2010 Apr08:22ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658017,92023 2010 Apr08:22ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.1658018,43223 2010 Apr08:22ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069926,62423 2010 Apr06:24ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069927,13623 2010 Apr06:37ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069925,60023 2010 Apr06:24ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069918,94423 2010 Apr07:33ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069919,96823 2010 Apr07:33ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069917,92023 2010 Apr07:33ไม่สามารถใช้งานได้
Tzres.dll.mui6.1.7600.2069918,43223 2010 Apr07:33ไม่สามารถใช้งานได้

สำหรับรายชื่อของแฟ้มเพิ่มเติมที่ให้ไว้ภายในแพคเกจต่าง ๆ เหล่านี้ คลิกบนการเชื่อมโยงด้านล่าง:
KB981793 - รายการแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ 2010 พฤษภาคมการปรับปรุงโซนเวลาสะสม

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 981793 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
Keywords: 
kbsurveynew kbqfe kbHotfixServer kbmt KB981793 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:981793

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com