เวลาเริ่มต้นเพิ่ม หรือแฮงที่หน้าจอเข้าสู่ระบบ “ยินดีต้อนรับสู่ ” หากคุณมักทำสำรองเครื่องเสมือน Hyper V บนระบบ Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 982210 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 R2 และที่มีบทบาท Hyper V ที่ติดตั้ง เวลาเริ่มต้นระบบของคอมพิวเตอร์เก็บเพิ่มขึ้น หลังจากครู่ คอมพิวเตอร์หยุดการตอบสนองเมื่อคอมพิวเตอร์อยู่ในกระบวนการเริ่มต้นระบบ

หมายเหตุถ้าคอมพิวเตอร์บางเครื่องเสมือน ปัญหานี้มักจะเกิดขึ้นเมื่อคุณมักสำรองดิสก์ทั้งหมดที่อยู่บนคอมพิวเตอร์

นอกจากนี้ หลายอย่างต่อไปนี้PlugPlayManagerเหตุการณ์ที่มี Event ID 12 เข้าสู่ระบบในบันทึกของระบบ:

ชื่อแฟ้มบันทึก: ระบบ
แหล่งที่มา: PlugPlayManager
วัน: วันเวลา
event ID: 12
ประเภทงาน: ไม่มี
ระดับ: ข้อผิดพลาด
คำสำคัญ: คลาสสิค
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์: ชื่อคอมพิวเตอร์
คำอธิบาย:
อุปกรณ์ 'MSFT เสมือน HD SCSI ดิสก์อุปกรณ์' (SCSI\Disk & GUID Ven_MSFT & Prod_Virtual_HD\) หายไปจากระบบโดยไม่ได้ก่อนมีการจัดเตรียมสำหรับการลบหมายเหตุ
 • ขนาดของแบบ%SystemRoot%\system32\confg\systemกลุ่มรีจิสทรีของระบบเพิ่มขึ้นหลังจากทุก ๆ สำรองข้อมูลการดำเนินการ...
 • หากคุณดูกลุ่มรีจิสทรี โดยใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรี รีจิสทรีต่อไปนี้ที่รายการจะถูกบันทึกไว้ซ้ำ ตัวอย่างเช่น รายการรีจิสทรีต่อไปนี้ถูกล็อกไว้ซ้ำ 10000 ครั้งหรือเพิ่มเติม
  Ven_Msft & HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\SCSI\Disk & Prod_Virtual_Disk

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Enum\STORAGE\Volume\ {f1030a29-1024-11df-b7a9-001b214f4bef } #0000000006500000

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\DeviceClasses\{53f5630d-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}\##?#STORAGE#VOLUME#{E717314D-23B5-11DF-AA86-001B214F4BEF}#0000000000100000#{53f5630d-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
  "DeviceInstance "=" STORAGE\\Volume\\ {e717314d-23b5-11df-aa86-001b214f4bef } #0000000000100000"

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีจำนวนมากคีย์รีจิสทรี orphaned

snapshots ใน Volume Shadow คัดลอก Service (VSS) สร้างคีย์รีจิสทรีจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม เหล่านั้นจะไม่ถูกลบออกหลังจากที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ snapshot ของ VSS

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานอยู่ อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณไม่ได้รับอย่างจากจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด จะส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุถ้าเติมปัญหาเกิดขึ้น หรือถ้าการแก้ไขปัญหาที่จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการทั้งหมดของ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าหมายเลขโทรศัพท์ หรือการสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ อาจเป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไปใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องใช้งาน Windows Server 2008 R2 นอกจากนี้ คุณต้องมีบทบาท Hyper V ที่ติดตั้ง

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี

ความต้องการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่แทนนำออกใช้ก่อนหน้านี้แล้วโปรแกรมแก้ไขด่วน

แฟ้มข้อมูล

รุ่นสากลหมายเลขของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณทำการดำเนินการบางอย่างบนแฟ้ม
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วน Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แสดงภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" บนหน้า โปรดดูส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อดูว่าระบบปฏิบัติการเกิดขึ้นจริงที่ใช้ในแต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนเสมอ
 • แสดงรายการในแฟ้ม (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมได้แสดงรายการแยกต่างหากในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติมแฟ้มสำหรับ Windows Server 2008 R2" MUM และแฟ้มที่รายการ และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากที่การบำรุงรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง ลงชื่อเข้ากับ Microsoft ดิจิทัลลายเซ็นการรักษาความปลอดภัยแฟ้มแค็ตตาล็อก ที่แอตทริบิวต์ไม่อยู่ในรายการ
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Vhdmp.sys6.1.7600.20714217,98418 2010 พฤษภาคม04:14x 64
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64 - รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Vhdmp.sys6.1.7600.20714482,68818 2010 พฤษภาคม02:04IA 64การหลีกเลี่ยงปัญหา

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ทำการดำเนินการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์คำสั่งต่อไป และกด enter:
  devnodeclean /r
  หมายเหตุคำสั่งนี้ล้างค่าทั้งหมดในรีจิสทรี orphaned คีย์รายการ
 • กำหนดการdevnodeclean/rคำสั่งเรียกใช้ครั้งเดียวทุกสัปดาห์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการdevnodecleanคำสั่ง คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
934234วิธีการเอาข้อมูลรีจิสทรีเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่จะไม่ใช้อีกครั้งบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003

สถานะ

Microsoft ได้ยืนยันว่า นี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่อยู่ในส่วน "นำไปใช้กับ"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_vhdmp.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20714_none_0359a1b5fc340e52.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม2,079
วัน (UTC)18 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)08:58
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้ม Package_1_for_kb982210 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม1,840
วัน (UTC)18 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)11:49
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้ม Package_2_for_kb982210 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม1,840
วัน (UTC)18 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)11:49
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้ม Package_3_for_kb982210 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม1,816
วัน (UTC)18 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)11:49
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้ม Package_for_kb982210_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม2,180
วัน (UTC)18 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)11:49
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64 - รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_vhdmp.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20714_none_a73caa2843d4a618.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม2,077
วัน (UTC)18 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)04:25
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้ม Package_1_for_kb982210 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม1,835
วัน (UTC)18 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)11:49
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้ม Package_for_kb982210_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม1,444
วัน (UTC)18 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)11:49
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 982210 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 กันยายน 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Standard
Keywords: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbhotfixserver kbautohotfix kbfix kbmt KB982210 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:982210

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com