คำอธิบายของ Update Rollup 4 สำหรับการนำออกใช้ Microsoft Exchange Server 2010 ไปยังการผลิต

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 982639 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft ได้นำออกใช้ Update Rollup 4 สำหรับ Microsoft Exchange Server 2010 นำออกใช้ไปยังการผลิต (RTM) บทความนี้อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับการยกเลิกการปรับปรุงต่อไปนี้:
  • ปัญหาที่แก้ไขการยกเลิกการปรับปรุง
  • วิธีการขอรับการยกเลิกการปรับปรุง
  • ข้อกำหนดเบื้องต้นเพื่อยกเลิกการปรับปรุงการติดตั้ง

บทนำ

การตัดสินค้าจากคลังที่ยกเลิกการปรับปรุงแก้ไข

ปรับปรุง Rollup 4 สำหรับ Exchange Server 2010 RTM ช่วยแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
979342สิ่งที่แนบมาจะไม่ปรากฏเมื่อมีผู้ใช้ Exchange Server 2010 เปิดข้อความจดหมายที่เซ็นชื่อ โดยใช้ Outlook 2003
979517คุณไม่สามารถส่งข้อความในกลุ่มการแจกจ่ายแบบไดนามิกในระบบ Exchange Server 2007 และ Exchange Server 2010 ผสม
979790ไคลเอ็นต์ IMAP4 ข้อขัดข้องเมื่อมีการเข้าถึงกล่องจดหมาย Exchange Server 2010 ข้อ
979801ข้อผิดพลาดถูกสร้างขึ้นใน Exchange Server 2010 เมื่อคุณใช้ Exchange แก้ไขปัญหาเบื้องต้นช่วย
979810คุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับกล่องจดหมาย Exchange Server 2010 โดยใช้ไคลเอนต์ MAPI
979848รหัสเหตุการณ์ 1066 ถูกบันทึกไว้ และคุณไม่สามารถย้ายกล่องจดหมายที่จากที่เซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2003 กับเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2010
979862รหัสเหตุการณ์ 4999 และ Event ID 7031 ถูกบันทึกไว้เมื่อคุณย้ายกล่องจดหมายที่กับเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2010
979921คุณไม่สามารถทำซ้ำในโฟลเดอร์สาธารณะจากเซิร์ฟเวอร์ 2010 เซิร์ฟเวอร์ Exchange ของ Microsoft ที่หนึ่งไปยังอีก และ Event ID 3079 ได้เข้าสู่เซิร์ฟเวอร์เป้าหมาย
980149คำสั่ง MailboxDatabaseCopy เพิ่มล้มเหลวเมื่อมีใช้ในการเพิ่มสำเนาฐานข้อมูลในกลุ่มความพร้อมใช้งานฐานข้อมูลในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2010
980353โปรแกรมประยุกต์ MAPI ที่ใช้ในการเข้าถึงกล่องจดหมาย Exchange Server 2010 แฮงค์เมื่อสมุดรายชื่อการเข้าถึงแอพลิเคชัน
980354ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "MAPI_E_INVALID_PARAMETER" เมื่อคุณคัดลอกข้อความอีเมลจากกล่องจดหมาย Exchange Server 2010 ข้อ
980364บริการ Microsoft Exchange เลื่อนที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2010 ข้อขัดข้องเมื่อมีการประมวลผลข้อความบางอย่าง
980701ผู้ใช้กล่องจดหมาย Exchange Server 2010 ที่ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด NDR เมื่อผู้ใช้ส่งข้อความอีเมลของผู้ใช้ภายในหลาย
980852กระบวนการ RpcClientAccess บนเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2010 ข้อขัดข้องเมื่อคุณเข้าถึงกล่องจดหมายที่ โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ MAPI
981033เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณขยายโหนด Microsoft Exchange บน-Premises ในแบบ EMC ของ Exchange Server 2010
981961รหัสเหตุการณ์ 4033 ถูกบันทึกไว้ และการจำลองแบบว่าง/ไม่ว่างจากเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2003 มีกับเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2010 ล้มเหลว
982209ข้อความที่ฝังตัวบางเสียหายเมื่อพวกเขามีอยู่ในข้อความที่ส่งจากอยู่ของกล่องจดหมาย Exchange Server 2010
982378ผู้รับมอบสิทธิ์ได้รับการประชุมเดียวเท่านั้นเมื่อมีบุคคลอื่นส่งการร้องขอการประชุมเพื่อรักษาหลายใน RU1 2010 เซิร์ฟเวอร์ Exchange หรือสภาพแวดล้อมที่ใหม่กว่า
982944The msExchVersion attribute value of a user is stamped incorrectly after you run the Enable-MailUser cmdlet to mail-enable the user
983200The .xls file as an attachment is empty when you access an Exchange Server 2010 mailbox by using OWA
983631"redirect it to people or distribution list" rule does not work on an Exchange Server 2010 mailbox address
2084061A user intermittently fails to access an Exchange Server 2010 mailbox after the mailbox is moved

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปรับปรุงข้อมูลการยกเลิก

To download and to install Update Rollup 4 for Exchange Server 2010 RTM, visit the following Microsoft Update Website:
http://update.microsoft.com
หมายเหตุ:Microsoft Update can detect Update Rollups on Exchange Server 2010 Mailbox servers that are part of a database availability group (DAG). But Microsoft recommends that you use the following article to manually install updates on these servers:

Installing Update Rollups on Database Availability Group Members
http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee861125.aspx

You may want to deploy Update Rollup 4 for Exchange Server 2010 RTM to multiple computers that are running Exchange Server 2010 RTM. Or, you may want to deploy Update Rollup 4 for Exchange Server 2010 RTM to Mailbox servers that are part of a database availability group (DAG). The update rollup is also available from the Microsoft Download Center.

แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft::
Download the Exchange2010-KB982639-EN-x64 package now.
Release Date: June 10, 2010

Important information for customers installing the update on computers not connected to the Internet

When you install the update rollup on a computer that is not connected to the Internet, you may experience long installation times. นอกจากนี้ คุณอาจได้รับข้อความต่อไปนี้:

"Creating Native images for .Net assemblies."

This behavior is caused by network requests that connect to thehttp://crl.microsoft.com/pki/crl/products/CodeSigPCA.crlเว็บไซต์ The network requests look up the certificate revocation list for each assembly that native image generation (NGen) compiles to native code. However, the Exchange Server is not connected to the Internet. Therefore, each request must wait to time-out before it moves on.


To resolve this problem, turn off “Check for publisher’s certificate revocation” on the server that you are upgrading.

1. In Internet Explorer, selectเครื่องมือเลือกตัวเลือกอินเทอร์เน็ตแล้ว คลิกการขั้นสูงTab.

2. In theการรักษาความปลอดภัยsection, click to clear theCheck for publisher's certificate revocationกล่องกาเครื่องหมาย

3. Clickตกลงเมื่อต้องการปิดการตัวเลือกอินเทอร์เน็ตกล่องโต้ตอบ

เราขอแนะนำให้ คุณล้างตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยนี้ใน Internet Explorer ถ้าคอมพิวเตอร์ในระบบควบคุมแน่น เมื่อติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว ตรวจสอบใหม่นั้นตรวจสอบการเพิกถอนใบรับรองของผู้เผยแพร่กล่องกาเครื่องหมาย

ข้อมูลที่สำคัญสำหรับผู้ใช้ของโปรแกรมประยุกต์ของเว็บ Outlook เกี่ยวกับการกำหนดเองของโปรแกรมประยุกต์เว็บของ Outlook

เมื่อคุณนำแพคเกจการยกเลิกการปรับปรุง กระบวนการปรับปรุงจะคัดลอกไปที่แฟ้มโปรแกรมประยุกต์เว็บของ Outlook ถ้าจำเป็น ถ้าคุณได้เปลี่ยนแปลงแฟ้ม Logon.aspx หรือแฟ้มอื่น ๆ ของโปรแกรมประยุกต์ของเว็บ Outlook การกำหนดเองจะถูกเขียนทับการตรวจสอบให้แน่ใจว่า โปรแกรมประยุกต์เว็บ Outlook ปรับปรุงอย่างถูกต้อง หลังจากที่คุณนำแพคเกจการยกเลิกการปรับปรุง คุณต้องสร้างอีกครั้งโปรแกรมประยุกต์เว็บ Outlook การกำหนดเองใน Logon.aspx

เราขอแนะนำว่า คุณเสมอทำสำเนาสำรองของแฟ้มที่ Outlook ของโปรแกรมประยุกต์ของเว็บแบบกำหนดเองก่อนที่คุณใช้การยกเลิกการปรับปรุง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการกำหนดเองของโปรแกรมประยุกต์ของเว็บ Outlook แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:ถ้าคุณมีคำแนะนำการปรับใช้พร็อกซี CAS ลูกค้า และ ถ้าคุณได้จัดวาง proxying CAS CAS ใช้ยกเลิกการปรับปรุงไปยังเซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงไคลเอ็นต์เข้ากับอินเทอร์เน็ตก่อนที่คุณใช้การยกเลิกการปรับปรุงไปยังเซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงไคลเอ็นต์เข้าไม่ใช่แบบกับอินเทอร์เน็ต สำหรับการตั้งค่าคอนฟิกอื่น ๆ Exchange Server 2010 ใบสั่งคุณใช้การยกเลิกการปรับปรุงไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่สำคัญ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ proxying CAS CAS แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ proxying CAS CAS

ข้อกำหนดเบื้องต้น

รายการต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับ 4 Rollup การปรับปรุงสำหรับ Exchange Server 2010 RTM:
  • ติดตั้ง Exchange Server 2010 RTM บนเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนที่คุณใช้การยกเลิกการปรับปรุงนี้
  • เอาการปรับปรุงชั่วคราวทั้งหมดสำหรับ Exchange Server 2010 ก่อนที่คุณใช้การยกเลิกการปรับปรุงนี้
ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

บริการที่จำเป็นจะหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ และเริ่มระบบใหม่เมื่อคุณใช้การยกเลิกการปรับปรุงนี้แล้ว

ข้อมูลการลบ

เมื่อต้องการเอา Update Rollup 4 สำหรับ Exchange Server 2010 RTM ใช้เพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออกใน'แผงควบคุม' จากนั้น ลบการปรับปรุง 982639

อ้างอิง:
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางที่ Microsoft ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft


คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 982639 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
  • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
Keywords: 
kbfix kbexpertiseinter kbqfe kbsurveynew kbhotfixrollup kbmt KB982639 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:982639

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com