982726 Outlook 2010 nepageidaujamo el. pa?to filtro naujinio apra?as: baland?io 8, 2014

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 982726 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

?VADAS

?is naujinimas suteikia Microsoft Outlook 2010 nepageidaujamo el. pa?to filtrui pagal dabartin? apra?? t? savybi?, kurios apibr??ia tam tikr? elektroninio pa?to prane?imus kaip nepageidaujamo el. pa?to. ?is atnaujinimas buvo i?leistas baland?io 8, 2014.

Daugiau informacijos

Diegimo informacija

Kaip gauti ir ?diegti naujinim?

32 bit? paket?

?is failas yra galima atsisi?sti i? Microsoft Download Center:
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite naujinimo paket? dabar.
64 bit? paket?

?is failas yra galima atsisi?sti i? Microsoft Download Center:
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Parsisi?sti
Atsisi?skite naujinimo paket? dabar.

I? naujo paleiskite informacija

Jums nereikia i? naujo paleisti kompiuter? ?diegus ?? naujinim?.

Kaip nustatyti, ar naujinimas yra ?diegtas

Nor?dami nustatyti naujinimas yra ?diegtas kompiuteryje, atlikite ?iuos veiksmus, atsi?velgdami ? operacin? sistem? naudojate.

Windows8
 1. Perbraukite i? de?iniojo ekrano kra?to ir bakstel?kite Search. Arba, jei naudojate pel?, nukreipkite ?ymikl? ? ekrano apatiniame de?iniajame kampe, ir tada spustel?kite Ie?koti.
 2. ? ? Apps , ?veskiteWindows naujinimas, bakstel?kite arba spustel?kite nustatymas, ir tada bakstel?kite arba spustel?kite Per?i?r?ti ?diegtus naujinimus.
 3. Analizuoja s?ra?o atnaujinimas 982726. Jeigu naujinimas yra s?ra?e, d?mes? savo ?diegti d?l datos.
Pastaba. Nor?dami pa?alinti ?? naujinim?, suraskite ir spustel?kite atnaujinti 982726, ir tada spustel?kite i?diegti.

Windows
7
 1. Spustel?kite prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  VistaStartButton
  , tipo appwiz.cplIe?koti program? ir fail? ir paspauskite Enter.
 2. Spustel?kite Per?i?r?ti ?diegtus naujinimus.
 3. Naujinim? s?ra?e suraskite naujinim? 982726.
 4. Jei naujinimas 982726 yra naujinim? s?ra?e, kad naujinimas bus s?kmingai ?diegtas ? kompiuter?.
Pastaba. Nor?dami pa?alinti ?? naujinim?, suraskite ir spustel?kite atnaujinti 982726, ir tada spustel?kite i?diegti.

Video: Kaip nustatyti, ar atnaujinimas ?diegtas Windows 7


Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets video1
UUID =6a090860-830c-4beb-a927-642fa65c6ac8 VideoUrl =http://aka.ms/r5bvq0
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets video2


Windows Vista
 1. Spustel?kite prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Mygtuk? prad?ti
  , ?ra?ykite appwiz.cpl , kad Prad?ti ie?k? ? langel? ir paspauskite klavi?? Enter.
 2. Spustel?kite Per?i?r?ti ?diegtus naujinimus.
 3. Naujinim? s?ra?e suraskite naujinim? 982726.
 4. Jei naujinimas 982726 yra naujinim? s?ra?e, kad naujinimas bus s?kmingai ?diegtas ? kompiuter?.
Pastaba. Jei norite pa?alinti ?? naujinim?, suraskite ir spustel?kite atnaujinti 982726 ir tada spustel?kite i?diegti.
Windows XP
 1. Spustel?kite prad?ti, o tada spustel?kite paleisti.
 2. ?ra?ykite appwiz.cplir spustel?kite gerai.
 3. Spustel?dami pa?ym?kite ?ym?s langel? Rodyti naujinimus .
 4. Naujinim? s?ra?e suraskite naujinim? 982726.
 5. Jei naujinimas 982726 yra naujinim? s?ra?e, kad naujinimas bus s?kmingai ?diegtas ? kompiuter?.
Pastaba. Jei norite pa?alinti ?? naujinim?, suraskite ir spustel?kite atnaujinti 982726 ir tada spustel?kite pa?alinti.

Failo informacija

?iame naujinime yra fail? versij?, kurios yra i?vardytos lentel?je.

32-bit?
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikas
Outlfltr.dat14.0.13427.4993,611,27210-Mar-201417:50

64 bit?
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikas
Outlfltr.dat14.0.13427.4993,611,27210-Mar-201417:50

?inomos problemos

Windows naujinimas gali gr??ti klaidos kodas 646 arba 0x80070646. Tai lemia atnaujinimai yra ?diegtas s?kmingai i? "Microsoft Update" arba rankiniu b?du ?diegti naudojant/quiet ir/pasyvusis v?liavas.

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip i?spr?sti ?i? problem?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
2258121 Klaidos kodas "0x80070646," "646", arba "1606" bandant ?diegti Office naujinimus

Taip pat gali susidurti su ?iomis problemomis, kai bandote ?diegti ?? naujinim?:
 • Naujinimo ?diegti nepavyksta
 • Sistema i?saugo primena ?diegti ?? naujinim?, nors jau ?dieg?te j?
 • Darbalaukio ne?kelia
Jei susid?r?te su bet kuria ?i? problem?, bandykite ?iuos metodus.

Spauskite ?ia, kad per?i?r?tum?te arba pasl?ptum?te i?sami? informacij?

Informacija administratoriams apie .msp failus

?is naujinimas sudaro rinkmen? Microsoft Windows Installer (.msp) failas. .Msp fail? supakuojamas ? savaime i?siskleid?iantis vykdomasis failas. ?is .msp failas yra platinama ?? naujinim?:
Outlfltr.msp

Informacija administratoriams apie tai, kaip i? naujo ?diegti specifini? komponent?

Jei atnaujinate savo administruojant? diegimo ta?k?, o tada recache ir i? naujo ?diegti "Outlook 2010" klient? kompiuteriuose, galite vykdyti komand? eilut?s komand?, kuri apima ir I? NAUJO ?DIEKITE = [ funkcij? s?ra?as ] nuosavyb?. ?i ypatyb? nurodo, ar norite i? naujo ?diegti konkre?i? komponent? "Outlook 2010" administravimo paveiksliuke.
?io naujinimo, vert?, I? NAUJO ?DIEKITE = [ funkcij? s?ra?as ] turtas yra toks:
OUTLOOKFiles
Arba, galite pakeisti ? i? naujo diegti = visi parametr? ir i? naujo ?diekite visus Microsoft Office komponentus kliento kompiuteryje.
Nor?dami gauti daugiau informacijos apie politik?, kaip el. pa?to filtruojamas i? nepageidaujamo el. pa?to filtrus programoje Outlook ir Exchange serverio, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
Apra?ymas politikos kaip el. pa?to filtruojamas i? nepageidaujamo el. pa?to filtrus programoje Outlook ir Exchange serverio
Office sistemos techniniame centre pateikiama naujausia administravimo atnaujinimus ir strategin? j? panaudojim? i?tekli? visose Office versijoms. Daugiau informacijos apie Office sistemos programin?s ?rangos, apsilankykite ?ioje "Microsoft" svetain?je:

Savyb?s

Straipsnio ID: 982726 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. baland?io 11 d. - Per?i?ra: 7.0
Taikoma:
 • Microsoft Outlook 2010
Rakta?od?iai: 
kbexpertisebeginner atdownload kbsurveynew kbcip kbvideocontent kbmt KB982726 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 982726

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com