Identifikator ?lanka: 982972 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Ako predstavljate malo preduze?e, prona?ite dodatne resurse za re?avanje problema i u?enje na lokaciji Podr?ka za malo preduze?e.
Pro?iri sve | Skupi sve

Simptomi

Kada poku?ate da otvorite prezentaciju, dobijate poruku o gre?ci u programu PowerPoint. Kada pustite da program PowerPoint popravi gre?ku, dolazi do pada i prestanka rada programa. PowerPoint tako?e mo?e da blokira povezane slike ili sadr?aje.

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
2712196
Vi?e informacija o gre?ci

Zaobila?enje

Pratite ove jednostavne korake kako biste re?ili ovaj problem:
 1. Kada budete upitani da a?urirate veze, nemojte da kliknete na dugme A?uriraj veze. Umesto toga, kliknite na dugme Otka?i. Pogledajte sliku
 2. Na kartici Datoteka kliknite na dugme Sa?uvaj kao, a zatim sa?uvajte prezentaciju u drugu fasciklu. Pogledajte sliku
 3. Na kartici Datoteka kliknite na dugme Zatvori. Pogledajte sliku
 4. Na kartici Datoteka , kliknite na dugme Otvori, a zatim otvorite nov primerak prezentacije. Pogledajte sliku
 5. Bi?ete upitani da a?urirate veze prezentacije. Kliknite na A?uriraj veze. Pogledajte sliku
 6. Nakon ?to PowerPoint zavr?i sa poku?ajem da a?urira veze, dobi?ete slede?u poruku:

  Pogledajte sliku
 7. Kliknite na dugme U redu.
 8. Izaberite karticu Datoteka , a zatim u oblasti Srodni dokumenti izaberite stavku Uredi veze ka datotekama. Pogledajte sliku
 9. U dijalogu Veze izaberite vezu koju ?elite ponovo da uspostavite, a zatim izaberite jednu od slede?ih opcija:
  • A?uriraj odmah. Koristite ovo da biste a?urirali vezu do OLE objekta ili datoteke slike.
  • Promeni izvor. Koristite ovo da biste promenili izvornu lokaciju OLE objekta ili datoteku slike.
  • Prekini vezu. Koristite ovo da biste prekinuli vezu sa izvornom datotekom za OLE objekat. Da biste mogli da prekinete vezu ka datoteci slike, morate ponovo da uspostavite vezu. Zatim, mo?ete da ugradite sliku u prezentaciju.
 10. Sa?uvajte prezentaciju nakon ure?ivanja svih prekinutih veza u prezentaciji.
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 982972 - Poslednji pregled: 15. februar 2013. - Revizija: 4.0
Odnosi se na:
Klju?ne re?i: 
kbprb kbtshoot kbsurveynew kbpubtypekc kbexpertisebeginner kberrmsg kboleapp kbsmbportal KB982972

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com