คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Office Outlook 2007 (Outlook-x-none.msp): เดือน 29 มิถุนายน 2010

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 983316 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงปัญหาของ Microsoft Office Outlook 2007 ที่มีแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ 29 มิถุนายน 2010

บทนำ

ปัญหาที่แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ให้แก้ไข

 • ใน Office Outlook 2007 คุณสามารถใช้การจัดการสิทธิ์ของข้อมูล (IRM) ได้เข้ารหัสลับข้อความอีเมล คุณสามารถแนบแฟ้มกับข้อความ แล้ว คุณสามารถส่งข้อความ ในกรณีนี้ สิ่งที่แนบที่ไม่มีอยู่ในข้อความที่ส่งเมื่อคุณตรวจสอบของคุณรายการที่ส่งโฟลเดอร์

  นอกจากนี้ ผู้รับข้อความไม่พบสิ่งที่แนบในข่าวสารที่ได้รับ
 • พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
  • ใน Office Outlook 2007 คุณต้องมีโฟลเดอร์หลักที่ประกอบด้วยโฟลเดอร์ย่อยมากกว่า 500
  • แต่ละโฟลเดอร์ย่อยมีโฟลเดอร์ย่อยอย่างน้อยหนึ่ง
  • โปรไฟล์ของคุณอยู่ในโหมดออนไลน์
  • คุณขยายโฟลเดอร์ราก
  ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณเลือกโฟลเดอร์ย่อย:
  ไม่สามารถแสดงโฟลเดอร์ ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ของคุณได้จำกัดจำนวนของสินค้าที่คุณสามารถเปิดในเวลาเดียวกัน ให้ลองปิดข้อความที่คุณได้เปิด หรือการกำสิ่งที่แนบมา และรูปจากที่คุณเขียนข้อความที่ไม่ถูกส่ง
  นอกจากนี้ เหตุการณ์ 9646 ถูกบันทึกไว้บนเซิร์ฟเวอร์ Exchange
 • ผู้เข้าร่วมการประชุมที่แนบแฟ้มกับการร้องขอการประชุม และส่งแล้ว ต่อการร้องขอการประชุมสำหรับคุณใน Office Outlook 2007 เมื่อคุณพยายามที่จะเปิดสิ่งที่แนบ Outlook 2007 ขัดข้อง
 • โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้แสดงการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ โฟลเดอร์ชั่วคราวที่มีการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Office Outlook 2007 ได้โดยอัตโนมัติถูกล้างออกเมื่อคุณออกจากโปรแกรม Office Outlook 2007
 • หลังจาก Outlook กล่องจดหมายจะย้ายขัดข้องเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Microsoft Exchange Server 2010, Office Outlook 2007 เป็นระยะ ๆ
 • ใน Office Outlook 2007 เนื้อความ HTML ของข้อความว่างเปล่าโดยไม่คาดคิดเมื่อคุณใช้กฎเพื่อย้ายข้อความไปยังแฟ้ม.pst ที่อยู่ในรูปแบบของอเมริกาชาติมาตรฐาน Institute (ANSI) ปัญหานี้เกิดขึ้นหลังจากที่คุณปรับรุ่น Outlook 2002 Office Outlook 2007
 • ใน Office Outlook 2007 ข้อความอีเมลที่ได้รับทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ไม่ถูกต้องในการรายการที่ลบโฟลเดอร์
 • office Outlook 2007 แบบสุ่มปัญหาเมื่อคุณพยายามที่จะพิมพ์รายการ
 • ในเครื่องมือ MfcMapi คุณไม่สามารถแปลงเป็นแฟ้ม.eml (MIME) ไปยังแฟ้ม.msg (MAPI) เมื่อแฟ้ม.eml ประกอบด้วยการปรับปรุงการประชุม
 • office Outlook 2007 crashes เมื่อคุณสลับจากการกล่องจดหมายเข้าโฟลเดอร์นี้ปฏิทินโฟลเดอร์
 • ใน Office Outlook 2007 คุณไม่สามารถสร้างรายการใหม่ในปฏิทินที่มีการซิงโครไนส์กับเซิร์ฟเวอร์ SharePoint
 • คุณสามารถใช้บัญชีอีเมล POP3 เพื่อเข้าสู่ระบบ Office Outlook 2007 คุณได้รับข้อความแสดงข้อความอีเมลที่มี S/MIME เซ็นชื่อข้อแนบ เมื่อคุณพยายามที่จะเปิดข้อความที่แนบ คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในระบบการรักษาความปลอดภัยพื้นฐาน มีข้อผิดพลาดภายในเกิดขึ้น
 • ผู้ใช้ไม่สามารถสร้างการนัดหมายในโฟลเดอร์ปฏิทินที่ใช้ร่วมกันถึงแม้ว่าผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิ์ของผู้เขียนไปยังโฟลเดอร์
 • คุณปิดใช้งานฟังก์ชัน IRM สำหรับโปรแกรม Office ในกรณีนี้ Office Outlook 2007 ปัญหาเมื่อคุณได้รับข้อความแสดงข้อความอีเมลที่มีการป้องกันด้วย IRM

  หมายเหตุ:เมื่อต้องการปิดการใช้งานฟังก์ชัน IRM สำหรับโปรแกรม Office กำหนดค่า REG_DWORD สำหรับรายการรีจิสทรีการปิดใช้งานเป็น 1 รายการรีจิสทรีการปิดใช้งานอยู่ภายใต้คีย์ย่อยรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Common
 • คุณอาจจะสูญเสียข้อมูลการปรับปรุงการประชุมได้เมื่อคุณใช้ Office Outlook 2007 กับ Exchange Server 2010 เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น เนื้อความของการร้องขอการประชุมถูกแทนที่ ด้วยข้อความต่อไปนี้:
  ปัญหาเกี่ยวกับการประชุมของคุณอย่าง น้อยหนึ่งรายการได้ถูกตรวจพบ และคงที่
 • ค้นหาการโต้ตอบแบบทันทีไม่มีผลลัพธ์การสอบถามบางอย่างที่ส่งกลับค่าใน Office Outlook 2007
 • หลังจากที่คุณติดตั้งการประชุมของ Office Live เพิ่มไว้สำหรับ Microsoft Outlook, Office Outlook 2007 ขัดข้องในระหว่างการเริ่มต้น
 • ถ้ามีลบเนื้อหาของแฟ้ม XML ของโพรไฟล์ คุณไม่สามารถเริ่มต้น Outlook 2007 นอกจากนี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้::
  ไม่สามารถเริ่ม Microsoft Office Outlook ไม่สามารถเปิดหน้าต่าง outlook

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมีชุดโปรแกรม Microsoft Office 2007 Service Pack 2 หรือชุดโปรแกรม Microsoft Office 2007 Service Pack 1 การติดตั้งเมื่อต้องการใช้แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
949585วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ 2007 Office ชุด

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่มีแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีเพื่อที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์เป็นรุ่นล่าสุดอย่างสมบูรณ์ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มต่าง ๆ ที่คุณต้องมีเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุไว้ในบทความนี้

แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นสากลใช้แพ็คเกจ Microsoft Windows Installer เพื่อติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) ในตารางต่อไปนี้ เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในรายการวันและเวลาใน'แผงควบคุม'

ข้อมูลการดาวน์โหลด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Office-kb983316-fullfile-x86-glb.exe12.0.6539.500012,355,25611 2010 Jun23:31x86


ข้อมูลแฟ้ม .msp ของ Microsoft Windows Installer

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
outlook x none.mspไม่สามารถใช้งานได้11,960,32011 2010 Jun11:28ไม่สามารถใช้งานได้


.msp information

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Cnfnot32.exe12.0.6501.5000140,10411 2009 มีนาคม18:01x86
Contab32.dll12.0.6514.5000128,36017 2009 Aug22:54x86
Dlgsetp.dll12.0.6501.500087,39211 2009 มีนาคม18:01x86
Dumpster.dll12.0.6501.500034,19211 2009 มีนาคม18:01x86
Emablt32.dll12.0.6518.5000115,57623 Sep 200922:01x86
Emsmdb32.dll12.0.6539.50001,514,93611 2010 Jun14:41x86
Envelope.dll12.0.6500.5000154,00026 2009 Feb12:09x86
Exsec32.dll12.0.6532.5000392,01620 2010 มีนาคม00:25x86
Impmail.dll12.0.6501.5000138,07211 2009 มีนาคม18:01x86
Mimedir.dll12.0.6537.5000340,32014 2010 พฤษภาคม07:29x86
Mlcfg32.cpl12.0.6501.500082,80811 2009 มีนาคม18:01x86
Mlshext.dll12.0.6500.500020,35226 2009 Feb12:09x86
Mspst32.dll12.0.6539.50001,085,87211 2010 Jun14:41x86
Oladd.fae12.0.6500.500094,09626 2009 Feb19:36x86
Olappt.fae12.0.6500.500087,96026 2009 Feb19:36x86
Oljrnl.fae12.0.6500.500051,08826 2009 Feb19:36x86
Olkfstub.dll12.0.6501.5000253,80811 2009 มีนาคม18:01x86
Olmail.fae12.0.6500.500046,47226 2009 Feb19:36x86
Olmapi32.dll12.0.6538.50002,878,84826 2010 พฤษภาคม00:56x86
Olnote.fae12.0.6500.500038,29626 2009 Feb19:36x86
Oltask.fae12.0.6500.500081,81626 2009 Feb19:36x86
Omsmain.dll12.0.6510.5000661,87222 2009 Jun05:13x86
Omsxp32.dll12.0.6510.5000194,44022 2009 Jun05:13x86
Outlctl.dll12.0.6514.5000136,52017 2009 Aug22:54x86
Outlmime.dll12.0.6538.5000576,92026 2010 พฤษภาคม00:56x86
Outlook.exe12.0.6539.500012,979,05611 2010 Jun14:42x86
Outlph.dll12.0.6524.5000177,04021 2009 พฤศจิกายน03:55x86
Outlrpc.dll12.0.6500.500043,35226 2009 Feb12:09x86
Outlvba.dll12.0.6501.500052,07211 2009 มีนาคม18:01x86
Outlvbs.dll12.0.6500.500057,20026 2009 Feb12:09x86
Pstprx32.dll12.0.6520.5000421,20812 2009 Oct20:28x86
Recall.dll12.0.6501.500038,24811 2009 มีนาคม18:01x86
Rm.dll12.0.6501.500075,62411 2009 มีนาคม18:01x86
Rtfhtml.dll12.0.6501.5000407,92012 2009 มีนาคม22:22x86
scanost.exe12.0.6501.500054,08811 2009 มีนาคม18:01x86
scanpst.exe12.0.6507.500037,26430 2009 พฤษภาคม01:27x86
Scnpst32.dll12.0.6507.5000273,81630 2009 พฤษภาคม01:27x86
Scnpst64.dll12.0.6507.5000282,01630 2009 พฤษภาคม01:27x86

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 983316 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Outlook 2007
Keywords: 
kbsurveynew kbexpertiseinter kbqfe kbhotfixrollup kbautohotfix kbhotfixserver kbmt KB983316 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:983316

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com