FIX: Deadlock เกิดขึ้นเมื่อธุรกรรมที่สองคุณได้พยายามทำการดำเนินการ DML บนตารางที่ประกอบด้วยคำแนะนำการล็อค TABLOCK หรือแนะนำการล็อค XLOCK

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 983516 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้ใน Microsoft SQL Server กระชับข้อมูล 3.5:
  • คุณมีธุรกรรมที่สองของ serializable แยกต่างหาก
  • ทั้งสองธุรกรรมของลองทำการดำเนินการ (แบบสอบ ถาม/DML) DML บนตารางเดียวกันกับที่ที่ประกอบด้วยคำแนะนำการล็อค TABLOCK หรือมี XLOCK ล็อคคำแนะนำไว้
ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณพบ deadlock

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากธุรกรรมทั้งรอรายการอื่นสำหรับ XLOCK เมื่อได้รับการคอมไพล์แบบสอบถาม ธุรกรรมทั้งสองได้รับการล็อกที่ใช้ร่วมกันในตารางแล้ว เก็บล็อกสำหรับการแยกต่างหาก serializable เมื่อทั้งธุรกรรมพยายามดำเนินการ execute แบบสอบถามในตารางเดียวกันที่ประกอบด้วยการ XLOCK ล็อคใบ้ แล้วธุรกรรมทั้งรอรายการอื่นสำหรับ XLOCK ดังนั้น deadlock เกิดขึ้น

หมายเหตุปัญหานี้ยังเกิดเมื่อธุรกรรมทั้งทำการดำเนินการ DML ในตารางเดียวกันกับที่ที่ประกอบด้วยการ TABLOCK ล็อคคำแนะนำ

การแก้ไข

sql Server กระชับข้อมูล 3.5 Service Pack 2

ปัญหา โปรแกรมแก้ไขสำหรับนี้ถูกนำออกใช้ก่อนใน 2 ปรับปรุงที่สะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับนี้แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 R2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2289547การปรับปรุงที่สะสม 2 สำหรับ SQL Server กระชับข้อมูล 3.5 Service Pack 2

สถานะ

Microsoft ได้ยืนยันว่า นี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่อยู่ในส่วน "นำไปใช้กับ"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Deadlock แวะไปที่เว็บไซต์ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:
deadlock
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DML แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ MSDN:
DML
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 983516 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 25 สิงหาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server Compact 3.5
Keywords: 
kbqfe kbhotfixserver kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbautohotfix kbmt KB983516 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:983516

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com