Windows Aero Glass vizuelni efekti ne rade ili se ne prikazuju

Automatski dijagnostikujte i re?ite probleme kada vizuelni efekti, teme i prozirnost grafi?kog re?ima Aero Glass ne rade ili su onemogu?eni u operativnom sistemu Windows Vista na ra?unaru. Prona?ite druga automatizovana re?enja
Problemi koje otklanja...
  • Program koji koristite ne prikazuje efekte grafi?kog re?ima Aero
  • Ne prikazuju se neki efekti grafi?kog re?ima Aero, na primer prozirnost
  • Proverite da li va?a grafi?ka kartica podr?ava potrebne postavke i dubinu boje za grafi?ki re?im Aero ili nema dovoljno memorije da bi podr?avala neke efekte grafi?kog re?ima Aero
  • Proverite da li su potrebne usluge, teme i indeksi radne povr?ine pokrenuti ili onemogu?eni da bi prikazivali efekte grafi?kog re?ima Aero
  • Proverite da li trenutne postavke napajanja podr?avaju efekte radne povr?ine grafi?kog re?ima Aero, na primer rad uz napajanje sa baterije
  • Ivice operativnog sistema Windows ne prikazuju prozirnost grafi?kog re?ima Aero
Prona?ite druga Fix it re?enja...
Posetite na? centar za re?enja da biste na?li vi?e re?enja za uobi?ajene probleme
Microsoft Fix it
Uputstvo za pokretanje
  • Kliknite na dugme Pokreni odmah ispod
  • Zatim sledite uputstva na ekranu za pokretanje
Pokreni odmah
error
?ao nam je, ali Microsoft Fix it trenutno ne podr?ava va? operativni sistem.