T ng chn oan va khc phuc s c phat lai m thanh cua Windows

Khc phuc s c m thanh cua may tinh khi may tinh cua ban khng th phat m thanh hoc khi m thanh bi tt trong Windows. Tim cac giai phap t ng khac
Ni dung s c c khc phuc...
 • Kim tra xem h tr trinh iu khin co bi tt thng qua Windows Update khng
 • Kim tra xem trinh iu khin thit bi m thanh cua ban co hoat ng binh thng khng
 • Kim tra xem cac dich vu m thanh cn thit co bi dng khng
 • Kim tra xem thit bi m thanh cua ban co bi tt trong Windows khng
 • Kim tra xem thit bi m thanh cua ban co bi tt ting khng
 • Kim tra xem m lng thit bi m thanh cua ban co bi t qua nho nghe hay khng
 • Kim tra xem co phai thit bi m thanh cua ban khng c t lam mc inh
 • Kim tra xem co phai thit bi m thanh cua ban cha c cm phich
 • Kim tra xem co phai m thanh HDMI khng hoat ng
 • Tao thng bao li sau y: "Co th a xay ra s c vi thit bi m thanh cua ban
Tim cac Giai phap Khc phuc s c khac...
Truy cp trung tm giai phap cua chung ti tim thm giai phap khc phuc cho cac s c ph bin
Microsoft Fix it
Hng dn Chay
 • Nhp nut Chay ngay bn di
 • Sau o lam theo cac nhc nh trn man hinh khi chay
Chay ngay
error
Rt tic, h iu hanh cua ban khng c h tr bi Microsoft Fix it tai thi im nay.