Automati?kai aptikti ir spr?sti garso ?ra?ymo ir kt. problemas

Automati?kai aptinka ir sprend?ia j?s? kompiuterio garso problemas, kai kompiuteris ne?ra?o garso. Ie?kokite kit? automatini? sprendim?
Kas juo pataisoma...
  • Patikrinkite, ar veikia tinkamos garso tarnybos.
  • Patikrinkite, ar j?s? garso ?renginys n?ra u?draustas arba i?jungtas ?Windows? sistemoje.
  • Patikrinkite, ar j?s? garso ?renginys n?ra nutildytas.
  • Patikrinkite, gal j?s? garso ?renginys yra nustatytas veikti per tyliai, kad gal?tum?te gird?ti.
  • Patikrinkite, ar garso ?renginys yra nustatytas kaip numatytasis.
  • Patikrinkite, ar j?s? garso ?renginys yra prijungtas.
  • Parodomas klaidos prane?imas, kuriame nurodyta: ?Gali b?ti kil? garso ?renginio problem??.
Ie?koti kit? ?Fix it? sprendim?...
Apsilankykite m?s? sprendim? centre, kuriame rasite daugiau bendr?j? problem? sprendim?
?Microsoft Fix it?
Vykdymo instrukcija
  • Spustel?kite ?emiau mygtuk? Vykdyti dabar.
  • Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad paleistum?te.
Vykdyti dabar
error
Deja, j?s? operacin?s sistemos ?iuo metu nepalaiko ?Microsoft Fix it?.