Diagnostisera och lösa inspelnings- och ljudproblem automatiskt

Diagnostisera och reparera automatiskt ljudproblem på datorn när datorn inte spelar in något ljud. Sök efter andra automatiserade lösningar
Korrigeringar som utförs ...
  • Se efter om rätt ljudtjänster körs.
  • Se efter om ljudenheten är inaktiverad eller aktiverad i Windows.
  • Se efter om ljudet är avstängt på ljudenheten.
  • Se efter om volymen på ljudenheten är för lågt inställd för att höras.
  • Se efter om ljudenheten inte är angiven som standard.
  • Se efter om ljudenheten är inkopplad.
  • Du får följande felmeddelande: "Ljudenheten kan ha drabbats av ett problem".
Sök efter andra Fix it-lösningar ...
Gå till vårt Solution Center för fler lösningar av vanliga problem
Microsoft Fix it
Instruktioner för körning
  • Klicka på knappen Kör nu nedan.
  • Följ sedan instruktionerna på skärmen för att starta
Kör
error
Vi beklagar, men ditt operativsystem stöds inte av Microsoft Fix it just nu.