Problémy s mechanikou DVD/CD: CD/DVD sa nedá čítať či napaľovať

Automatická diagnostika a oprava problémov s jednotkou CD alebo jednotkou DVD, ktoré sa vyskytli pri čítaní alebo zapisovaní médií. Vyhľadať ďalšie automatizované riešenia
Predmet opravy...
 • Jednotka CD alebo jednotka DVD nečíta alebo nezapisuje a javí sa ako vypnutá
 • Médium v jednotke CD alebo DVD sa nedá čítať
 • Na médium v jednotke CD alebo v jednotke DVD sa nedá zapisovať
 • Zobrazí sa niektorá z nasledujúcich chýb:
  • Ovládač konkrétnej triedy alebo konkrétneho zariadenia chýba alebo je poškodený
  • Jednotka CD alebo jednotka DVD sa nenašla alebo nie je pripojená
  • Na jednotke CD alebo jednotke DVD sa vyskytol problém brániaci správnemu fungovaniu jednotky
  • Jednotka CD alebo jednotka DVD nie je dostupná prostredníctvom priradeného písmena jednotky
Vyhľadať ďalšie riešenia Fix it...
Navštívte Centrum riešení a vyhľadajte ďalšie riešenia opravy bežných problémov
Microsoft Fix it
Inštrukcie na spustenie
 • Kliknite na tlačidlo Spustiť teraz nižšie
 • Spustenie následne vykonajte podľa výziev zobrazených na obrazovke
Spustiť teraz
error
Ľutujeme, ale váš operačný systém nie je v súčasnosti v službe Microsoft Fix it podporovaný.