วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาเกมของ Wndows โดยอัตโนมัติ

แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเกม เช่น ไม่สามารถติดตั้งเกมหรือเีิริ่มเกมออนไลน์ เกมล้มเหลว ตัวควบคุม Logitech ไม่ทำงาน Windows ทำงานช้าเมื่อเล่นเกม ค้นหาการแก้ไขปัญหาอัตโนมัติอื่นๆ
จะมีการแก้ไขอะไร...
  • Add-on ที่ทำให้ Internet Explorer (IE) ทำงานช้า
  • ปัญหาโปรแกรมควบคุมการ์ดวิดีโอ เช่น ไม่ได้ใช้งานโปรแกรมควบคุมวิดีโอล่าสุด
  • ปัญหาของ DirectX 9.0
ค้นหาการแก้ไขปัญหา Fix it อื่นๆ...
เข้าสู่ศูนย์การแก้ไขปัญหาของเรา เพื่อค้นหาการแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยเพิ่มเติม
Microsoft Fix it
คำแนะนำในการเรียกใช้
  • คลิกปุ่ม เรียกใช้เดี๋ยวนี้ ด้านล่าง
  • จากนั้นปฏิบัติตามพร้อมท์บนหน้าจอเพื่อเริ่มการทำงาน
เรียกใช้เดี๋ยวนี้
error
ขออภัย ระบบปฏิบัติของคุณไม่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft Fix it ในขณะนี้