Spr?sti IE priedo problemas, kai ?Internet Explorer? sugenda

Automati?kai diagnozuoja ir nustato nar?ykl?s i?orinius priedus, kurie gali suma?inti ?Internet Explorer? stabilum?, sutrikdyti jos veikl? arba padaryti j? neatsakan?i?. Nar?ykl?s papildomi priedai gali b?ti ?rankiai, ?ranki? juostos, pagalbin?s priemon?s ir ?aislai. Ie?kokite kit? automatini? sprendim?
Kas juo pataisoma...
  • ?Internet Explorer? yra nestabili arba neatsako d?l vieno arba daugiau nar?ykl?s i?orini? pried? arba papildini?
  • ?Internet Explorer? sustojo d?l nar?ykl?s pried?
  • ?Internet Explorer? paleid?iama l?tai
Ie?koti kit? ?Fix it? sprendim?...
Apsilankykite m?s? sprendim? centre, kuriame rasite daugiau bendr?j? problem? sprendim?
?Microsoft Fix it?
Vykdymo instrukcija
  • Spustel?kite ?emiau mygtuk? Vykdyti dabar.
  • Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad paleistum?te.
Vykdyti dabar
error
Deja, j?s? operacin?s sistemos ?iuo metu nepalaiko ?Microsoft Fix it?.