Re?avanje problema sa IE dodacima kada se zamrzne ili sru?i

Automatski dijagnostikujte i identifikujte dodatke pregleda?a koji mo?da dovode do toga da Internet Explorer postaje nestabilan, otkazuje ili prestaje da se odaziva. Dodaci pregleda?a mogu obuhvatati alatke, trake sa alatkama, pomo?nike i igra?ke. Prona?ite druga automatizovana re?enja
Problemi koje otklanja...
  • Internet Explorer je nestabilan ili se ne odaziva zbog nekih dodataka ili dodatnih komponenti pregleda?a
  • Internet Explorer se zamrzava zbog dodataka ili dodatnih komponenti pregleda?a
  • Internet Explorer se sporo pokre?e
Prona?ite druga Fix it re?enja...
Posetite na? centar za re?enja da biste na?li vi?e re?enja za uobi?ajene probleme
Microsoft Fix it
Uputstvo za pokretanje
  • Kliknite na dugme Pokreni odmah ispod
  • Zatim sledite uputstva na ekranu za pokretanje
Pokreni odmah
error
?ao nam je, ali Microsoft Fix it trenutno ne podr?ava va? operativni sistem.