Re?avanje IE problema: spor, ru?i se, zaustavlja i nestabilan je

Automatski dijagnostikujte probleme koji mogu da umanje bezbednost u programu Internet Explorer ili dovedu do toga da se Internet Explorer odaziva sporo ili otkazuje. Prona?ite druga automatizovana re?enja
Problemi koje otklanja...

 • O?te?eni dodaci za Internet Explorer. Onemogu?ava o?te?ene dodatke.
 • Filter za phishing je isklju?en. Uklju?uje filter za phishing.
 • Blokator iska?u?ih prozora je isklju?en. Uklju?uje blokator iska?u?ih prozora radi blokiranja iska?u?ih prozora.
 • Bezbednosne postavke nisu postavljene na preporu?ene postavke. Uspostavlja preporu?ene bezbednosne postavke.
 • Internet Explorer ne a?urira ke?irane stranice ili ih a?urira neefikasno ?to dovodi do sporog pokretanja. Uspostavlja automatske smernice za sinhronizaciju stranica.
 • Veli?ina ke?a je premala ili prevelika ?to dovodi do sporih performansi. Uspostavlja podrazumevani opseg veli?ine ke?a od 50 do 250 MB.
 • Postavljene vrednosti istovremenih veze servera su preniske ili previsoke ?to dovodi do sporih performansi. Vratite IE postavke istovremenih veza na podrazumevane vrednosti.
 • Blokator iska?u?ih prozora je isklju?en ?to dozvoljava iska?u?e ekrane. Uklju?uje blokator iska?u?ih prozora.
 • Uspostavljaju se podrazumevani (preporu?eni) nivoi bezbednosnih postavki u programu Internet Explorer.
 • Omogu?ite filter za phishing.
 • Omogu?ite spre?avanje izvr?avanja podataka za Internet Explorer
Prona?ite druga Fix it re?enja...
Posetite na? centar za re?enja da biste na?li vi?e re?enja za uobi?ajene probleme
Microsoft Fix it
Uputstvo za pokretanje
 • Kliknite na dugme Pokreni odmah ispod
 • Zatim sledite uputstva na ekranu za pokretanje
Pokreni odmah
error
?ao nam je, ali Microsoft Fix it trenutno ne podr?ava va? operativni sistem.