Kaip automati?kai aptikti ir taisyti Windows saugos parametrus

Automati?kai aptinka ir pataiso bendruosius ?Windows? saugos parametrus ? taip i?laiko j?s? kompiuter? saugesn? ir patikimesn?. Ie?kokite kit? automatini? sprendim?
Kas juo pataisoma...
 • Patikrina ?Windows? u?kardos konfig?racij? ir atlieka reikiamus pataisymus.
 • Patikrina ?Windows? strategijas ir nustato netinkamus ?Windows? registro parametrus.
 • Patikrina antivirusin?s programos b?sen?.
 • Patikrina ?Internet Explorer? privatumo parametrus ir nustato, kaip bus tvarkomi slapukai.
 • Patikrina ?Windows? naujinim? ir u?tikrina, kad kompiuteris b?t? atnaujintas ir saugus.
 • I? naujo nustato nuotolin? registr? ir gr??ina numatytuosius parametrus, kad neb?t? atliekama pakeitim? nuotoliniu b?du.
 • I? naujo nustato vartotojo abonemento valdymo tarnyb? ir atkuria numatytuosius parametrus, kad b?t? i?vengta neteis?t? kompiuterio pakeitim?.
 • I?valoma ?Internet Explorer? retrospektyva ir talpykla.
 • Patikrinama, ar ?Internet Explorer? yra atnaujinta. 
Ie?koti kit? ?Fix it? sprendim?...
Apsilankykite m?s? sprendim? centre, kuriame rasite daugiau bendr?j? problem? sprendim?
?Microsoft Fix it?
Vykdymo instrukcija
 • Spustel?kite ?emiau mygtuk? Vykdyti dabar.
 • Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad paleistum?te.
Vykdyti dabar
error
Deja, j?s? operacin?s sistemos ?iuo metu nepalaiko ?Microsoft Fix it?.