T ng chn oan va khc phuc cac s c cai t va d cai t chng trinh

T ng chn oan cac s c ngn ban cai t va d cai t chng trinh trn may tinh. H tr vi cac chng trinh khng th d cai t ung cach va cac chng trinh chn cai t cac ban cai t chng trinh mi. Tim cac giai phap t ng khac
Ni dung s c c khc phuc...
  • Xoa khoa ng ky khng hp l trn cac h iu hanh 64 bit.
  • Khoa ng ky cua Windows kim soat d liu nng cp (va) a bi hong.
  • Khc phuc cac s c ngn cai t chng trinh mi.
  • Khc phuc cac s c ngn d cai t hoan toan chng trinh va chn ban cai t va cp nht mi.
  • Chi s dung trinh khc phuc s c nay d cai t nu chng trinh khng th d cai t bng tinh nng thm/xoa chng trinh cua windows.
Tim cac Giai phap Khc phuc s c khac...
Truy cp trung tm giai phap cua chung ti tim thm giai phap khc phuc cho cac s c ph bin
Microsoft Fix it
Hng dn Chay
  • Nhp nut Chay ngay bn di
  • Sau o lam theo cac nhc nh trn man hinh khi chay
Chay ngay
error
Rt tic, h iu hanh cua ban khng c h tr bi Microsoft Fix it tai thi im nay.