Windows-hastighet: datorn är långsam, prestandaproblem i Windows

Diagnostisera och åtgärda automatiskt orsaker till dålig systemprestanda, exempelvis energisparinställningar, flera virusskyddsprogram som körs, flera startprogram som körs och för många användare som är inloggade på datorn. Sök efter andra automatiserade lösningar
Korrigeringar som utförs ...
  • Energischemat Energisparläge används
  • Fler än en användare är inloggad på datorn
  • Flera antivirusprogram körs
  • Flera program körs när Windows startar
  • Om avancerade visuella effekter (som Vista-genomskinlighet) och flera program körs samtidigt kan prestandan försämras
Sök efter andra Fix it-lösningar ...
Gå till vårt Solution Center för fler lösningar av vanliga problem
Microsoft Fix it
Instruktioner för körning
  • Klicka på knappen Kör nu nedan.
  • Följ sedan instruktionerna på skärmen för att starta
Kör
error
Vi beklagar, men ditt operativsystem stöds inte av Microsoft Fix it just nu.