แก้ไขความเร็วของWindows:คอมพิวเตอร์ช้า ปัญหาประสิทธิภาพของwindows

วินิจฉัยและแก้ไขสาเหตุที่ทำให้ประสิทธิภาพของระบบต่ำ เช่น ตั้งค่าประหยัดพลังงาน การรันโปรแกรมป้องกันไวรัสจำนวนมาก การรันโปรแกรมเริ่มต้นจำนวนมาก และมีผู้ใช้จำนวนมากที่ล็อกออนเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ ค้นหาการแก้ไขปัญหาอัตโนมัติอื่นๆ
จะมีการแก้ไขอะไร...
  • ตั้งค่าแผนการใช้พลังงานให้เป็นแบบประหยัดพลังงาน
  • มีผู้ใช้มากกว่าหนึ่งรายที่ล็อกออนเข้าสู่คอมพิวเตอร์เครื่องนี้
  • โปรแกรมป้องกันไวรัสจำนวนมากกำลังรันอยู่
  • โปรแกรมต่างๆ กำลังรันเมื่อเริ่มต้น Windows
  • การรันการแสดงผลขั้นสูง (เช่น ความโปร่งใสของ Vista) และการรันโปรแกรมจำนวนมากเพียงหนึ่งครั้งอาจมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน
ค้นหาการแก้ไขปัญหา Fix it อื่นๆ...
เข้าสู่ศูนย์การแก้ไขปัญหาของเรา เพื่อค้นหาการแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยเพิ่มเติม
Microsoft Fix it
คำแนะนำในการเรียกใช้
  • คลิกปุ่ม เรียกใช้เดี๋ยวนี้ ด้านล่าง
  • จากนั้นปฏิบัติตามพร้อมท์บนหน้าจอเพื่อเริ่มการทำงาน
เรียกใช้เดี๋ยวนี้
error
ขออภัย ระบบปฏิบัติของคุณไม่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft Fix it ในขณะนี้