Re?avanje IE/Windows problema: video se ru?i, zamrzava, ne radi

Automatski dijagnostikujte i identifikujte kodeke koji mo?da dovode do toga da Windows postaje nestabilan ili prestaje da se odaziva. Windows koristi kodeke da bi omogu?io korisnicima da prikazuju tokove digitalnih zvu?nih i video zapisa u operativnom sistemu Windows, programu Internet Explorer i plejerima medija. Prona?ite druga automatizovana re?enja
Problemi koje otklanja...
  • Internet Explorer otkazuje ili se zamrzava tokom reprodukcije video zapisa
  • Druge Windows aplikacije otkazuju ili se zamrzavaju tokom reprodukcije video zapisa
  • Windows je nestabilan ili se ne odaziva tokom prikazivanja video zapisa
Prona?ite druga Fix it re?enja...
Posetite na? centar za re?enja da biste na?li vi?e re?enja za uobi?ajene probleme
Microsoft Fix it
Uputstvo za pokretanje
  • Kliknite na dugme Pokreni odmah ispod
  • Zatim sledite uputstva na ekranu za pokretanje
Pokreni odmah
error
?ao nam je, ali Microsoft Fix it trenutno ne podr?ava va? operativni sistem.