แก้ไขปัญหา IE/Windows: วิดีโอค้าง ขัดข้อง หรือไม่ทำงาน

วินิจฉัยหรือระบุตัวแปลงสัญญาณแบบอัตโนมัติที่อาจเป็นสาเหตุทำให้ Windows ไม่มีเสถียรภาพหรือหยุดการตอบสนอง Windows ใช้ตัวแปลงสัญญาณเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้ดูเสียงดิจิตอลและกระแสข้อมูลวิดีโอใน Windows, Internet Explorer และ media players ค้นหาการแก้ไขปัญหาอัตโนมัติอื่นๆ
จะมีการแก้ไขอะไร...
  • Internet explorer ล้มเหลวหรือหยุดทำงานขณะที่เล่นวิดีโอ
  • แอ็พพลิเคชัน Windows อื่นล้มเหลวหรือหยุดทำงานขณะเล่นวิดีโอ
  • Windows ไม่เสถียรภาพหรือไม่ตอบสนองเมื่อดูวิดีโอ
ค้นหาการแก้ไขปัญหา Fix it อื่นๆ...
เข้าสู่ศูนย์การแก้ไขปัญหาของเรา เพื่อค้นหาการแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยเพิ่มเติม
Microsoft Fix it
คำแนะนำในการเรียกใช้
  • คลิกปุ่ม เรียกใช้เดี๋ยวนี้ ด้านล่าง
  • จากนั้นปฏิบัติตามพร้อมท์บนหน้าจอเพื่อเริ่มการทำงาน
เรียกใช้เดี๋ยวนี้
error
ขออภัย ระบบปฏิบัติของคุณไม่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft Fix it ในขณะนี้