Giai quyt vn v cht lng hin thi cua Windows

T ng chn oan va khc phuc cac s c anh hng n cht lng hin thi va d oc cua vn ban. Tim cac giai phap t ng khac
Ni dung s c c khc phuc...
  • Trinh iu khin video khng tng thich vi WDDM hoc cha c cai t.
  • Thit t hin thi cha phai ti u cho man hinh cua ban.
  • Cn iu chinh thit t mau hin thi.
  • Vn ban bi m va kho oc.

Tim cac Giai phap Khc phuc s c khac...
Truy cp trung tm giai phap cua chung ti tim thm giai phap khc phuc cho cac s c ph bin
Microsoft Fix it
Hng dn Chay
  • Nhp nut Chay ngay bn di
  • Sau o lam theo cac nhc nh trn man hinh khi chay
Chay ngay
error
Rt tic, h iu hanh cua ban khng c h tr bi Microsoft Fix it tai thi im nay.