אבחון ותיקון אוטומטיים של בעיות בקבצים ובתיקיות של Windows

אבחן ותקן באופן אוטומטי בעיות בקבצים ובתיקיות ב- Windows, כגון מחיקת קבצים או תיקיות מסל המיחזור, או ניסיון להעתיק, להעביר, או למחוק קובץ, או לשנות את שמו. חפש פתרונות אוטומטיים אחרים
מה הכלי מתקן...
  • לא ניתן לרוקן את סל המחזור או למחוק קובץ או תיקיה מתוך סל המחזור.
  • בעת ניסיון להעביר קובץ או לשנות את שמו, מופיעה הודעת השגיאה הבאה: 'שם הקובץ או התיקיה אינם קיימים'.
  • בעת ניסיון להעתיק, להעביר או למחוק קובץ או לשנות שם קובץ במיקום משותף ברשת, מופיעה הודעת השגיאה הבאה: "אירעה שגיאת הרשאת רשת או קובץ. ייתכן כי חיבור הרשת אבד" או "התיקיה אינה קיימת. ייתכן שהקובץ הועבר או נמחק. האם ברצונך ליצור אותו?"
  • הגדרות התצוגה או ההתאמות האישיות שלך עבור תיקיה אחת או יותר אבדו או שהן שגויות.
  • לא ניתן להשתמש בקיצורי מקשים כדי לבחור יותר מפריט אחד בסייר Windows, או שלא ניתן לבחור פריטים מרובים בחלון סייר Windows על-ידי החזקת מקש SHIFT או מקש CTRL לחוץ בעת לחיצה על הפריטים.
  • חלק מהסמלים ב'מחשב שלי' ב'סייר Windows', בשולחן העבודה או בסרגל הכלים 'הפעלה מהירה' משתנים באופן אקראי.
חפש פתרונות Fix it אחרים...
Microsoft Fix it
הוראות להפעלה
  • לחץ על הלחצן הפעל כעת למטה.
  • לאחר מכן, פעל בהתאם להנחיות ההפעלה
הפעל כעת
error
מצטערים, אך מערכת ההפעלה שברשותך אינה נתמכת על-ידי Microsoft Fix it במועד זה.