Chn oan va sa S c Tp va Th muc cua Windows t ng

T ng chn oan va sa cac s c vi tp va th muc trong Windows, nh xoa bo tp hoc th muc khoi thung rac hoc c gng sao chep, di chuyn, i tn hoc xoa bo tp. Tim cac giai phap t ng khac
Ni dung s c c khc phuc...
  • Ban khng th xoa toan b Thung rac hoc xoa bo mt tp hoc th muc bn trong Thung rac.
  • Khi ban c gng i tn hoc di chuyn tp, ban nhn c thng bao li sau: "Tp hoc th muc khng tn tai".
  • Khi ban sao chep, di chuyn, i tn hoc xoa bo tp khi chia se mang, ban nhn c thng bao li sau: "a xay ra li cp phep mang hoc tp. Kt ni mang co th bi mt" hoc "Th muc khng tn tai. Tp co th a bi di chuyn hoc xoa bo. Ban co mun tao tp khng?"
  • Thit t hoc tuy chinh ch xem cua ban cho mt hoc nhiu th muc co th bi mt hoc khng ung.
  • Ban khng th s dung li tt ban phim chon nhiu muc trong Windows Explorer hoc ban khng th chon nhiu muc trong mt ca s Windows Explorer bng cach gi phim SHIFT hoc phim CTRL trong khi ban bm vao cac muc.
  • Mt s biu tng trong May tinh cua ti, trong Windows Explorer, trn man hinh hoc trn Thanh Khi ng Nhanh thay i ngu nhin.
Tim cac Giai phap Khc phuc s c khac...
Truy cp trung tm giai phap cua chung ti tim thm giai phap khc phuc cho cac s c ph bin
Microsoft Fix it
Hng dn Chay
  • Nhp nut Chay ngay bn di
  • Sau o lam theo cac nhc nh trn man hinh khi chay
Chay ngay
error
Rt tic, h iu hanh cua ban khng c h tr bi Microsoft Fix it tai thi im nay.