אבחון ותיקון אוטומטיים של בעיות בשירות חומת האש של Windows

פתור בעיות באופן אוטומטי בחומת האש של Windows, כגון כאשר Windows נכשל בהפעלת שירות חומת האש של Windows ?(0x5), שירות BFE חסר או שסיוע מרחוק של Windows אינו פועל. חפש פתרונות אוטומטיים אחרים
מה הכלי מתקן...
  • חומת האש של Windows אינה חומת האש המוגדרת כברירת מחדל
  • חומת האש של Windows אינה מופעלת
  • ל- Windows אין אפשרות להפעיל את חומת האש של Windows. שגיאה 5 ספציפית לשירות ?(0x5) 
  • סיוע מרחוק אינו פועל מכיוון שהוא נחסם על-ידי חומת האש של Windows
  • לא ניתן לגשת לקבצים ומדפסות משותפים מכיוון שהשיתוף נחסם על-ידי חומת האש של Windows
  • שירות BFE חסר
  • חומת האש לא מופעלת, קוד שגיאה 80070424
חפש פתרונות Fix it אחרים...
Microsoft Fix it
הוראות להפעלה
  • לחץ על הלחצן הפעל כעת למטה.
  • לאחר מכן, פעל בהתאם להנחיות ההפעלה
הפעל כעת
error
מצטערים, אך מערכת ההפעלה שברשותך אינה נתמכת על-ידי Microsoft Fix it במועד זה.