วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการบริการ Windows Firewall โดยอัตโนมัติ

แก้ไขปัญหา Windows Firewall โดยอัตโนมัติ เช่น Windows เริ่มใช้บริการ Windows Firewall ไม่สำเร็จ (0x5) บริการ BFE หายไป หรือความช่วยเหลือระยะไกลของ Windows ไม่ทำงาน ค้นหาการแก้ไขปัญหาอัตโนมัติอื่นๆ
จะมีการแก้ไขอะไร...
  • Windows Firewall ไม่ใช่ไฟร์วอลล์เริ่มต้น
  • Windows Firewall ไม่เริ่มทำงาน
  • Windows ไม่สามารถเริ่ม Windows Firewall ข้อผิดพลาดเฉพาะของบริการ 5 (0x5) 
  • Remote Assistance ไม่ทำงานเนื่องจาก Windows Firewall บล็อกไว้
  • คุณไม่สามารถแบ่งปันไฟล์และเครื่องพิมพ์ได้เนื่องจาก Windows Firewall บล็อกการแบ่งปันไว้
  • ไม่มีบริการ BFE
  • Firewall จะไม่เริ่มรหัสข้อผิดพลาด 80070424
ค้นหาการแก้ไขปัญหา Fix it อื่นๆ...
เข้าสู่ศูนย์การแก้ไขปัญหาของเรา เพื่อค้นหาการแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยเพิ่มเติม
Microsoft Fix it
คำแนะนำในการเรียกใช้
  • คลิกปุ่ม เรียกใช้เดี๋ยวนี้ ด้านล่าง
  • จากนั้นปฏิบัติตามพร้อมท์บนหน้าจอเพื่อเริ่มการทำงาน
เรียกใช้เดี๋ยวนี้
error
ขออภัย ระบบปฏิบัติของคุณไม่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft Fix it ในขณะนี้