Windows Media Player: Problémy s videom, médiami alebo knižnicou

Automaticky opraviť ťažkosti prehrávača Windows Media Player, ak sa prehrávač nespustí, nefunguje vysielanie dátových prúdov alebo nie je možné prehľadávať alebo vyhľadávať médiá. Vyhľadať ďalšie automatizované riešenia
Predmet opravy...
  • Prehrávač Windows Media Player nemusí byť správne nastavený a nemusí fungovať podľa očakávania. Prehrávač Windows Media Player môže pre opravu nastavenia vyžadovať spustenie pôvodnej inštalácie.
  • Nastavenia vysielania dátového prúdu služby Windows Media môžu byť porušené. To môže brániť vo vysielaní dátového prúdu videa či audia pri prehrávaní.
  • Knižnica prehrávača Windows Media Player môže byť poškodená. To spôsobuje ťažkosti pri prehľadávaní a vyhľadávaní médií v prehrávači Windows Media Player.
  • Doplnok Nero Video Burning nie je kompatibilný s prehrávačom Windows Media Player 11 a novšími verziami a môže spôsobiť chybu aplikácie alebo to, že aplikácia prestane odpovedať.
  • Prehrávač Windows Media Player 11 sa nespustí alebo sa nezobrazia niektoré prvky používateľského rozhrania.
  • Prehrávač CD/DVD nefunguje s prehrávačom Windows Media Player.
  • Nie je možné nainštalovať prehrávač Windows Media Player 10 alebo 11.   
  • Cez videá sa zobrazuje nápis „PICVideo M-JPEG 3, www.accusoft.com“ alebo „PICVIDEO, WWW.JPG.COM“.
Vyhľadať ďalšie riešenia Fix it...
Navštívte Centrum riešení a vyhľadajte ďalšie riešenia opravy bežných problémov
Microsoft Fix it
Inštrukcie na spustenie
  • Kliknite na tlačidlo Spustiť teraz nižšie
  • Spustenie následne vykonajte podľa výziev zobrazených na obrazovke
Spustiť teraz
error
Ľutujeme, ale váš operačný systém nie je v súčasnosti v službe Microsoft Fix it podporovaný.