Spr?sti ?Zune? HD leistuvo ar ?Windows Phone 7? ry?io problemas

Automati?kai aptikite ir i?spr?skite problemas, kai prijungti prie kompiuterio ?Windows Phone 7?, ?Zune? arba ?Zune HD? ?renginiai neatpa??stami arba neaptinkami. Ie?kokite kit? automatini? sprendim?
Kas juo pataisoma...
  • Ne?diegta tvarkykl?
  • Pasenusios tvarkykl?s
  • Klaidos d?l neaptinkamo ?renginio
  • ?renginys ir klasi? filtras blokuoja ?renginio aptikim?         
Ie?koti kit? ?Fix it? sprendim?...
Apsilankykite m?s? sprendim? centre, kuriame rasite daugiau bendr?j? problem? sprendim?
?Microsoft Fix it?
Vykdymo instrukcija
  • Spustel?kite ?emiau mygtuk? Vykdyti dabar.
  • Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad paleistum?te.
Vykdyti dabar
error
Deja, j?s? operacin?s sistemos ?iuo metu nepalaiko ?Microsoft Fix it?.