Windows Search problem: ne radi, ru?i se, nema rezultata pretrage

Automatski popravite probleme sa programom Windows Search kada se pretraga ne pokrene, ne funkcioni?e kao ?to je o?ekivano ili kada ne prikazuje rezultate. Prona?ite druga automatizovana re?enja
Problemi koje otklanja...
  • Windows Search ne prikazuje rezultate
  • Windows Search se ru?i
  • Windows Search se ne pokre?e
  • Op?ti problemi sa programom Windows Search
 
Prona?ite druga Fix it re?enja...
Posetite na? centar za re?enja da biste na?li vi?e re?enja za uobi?ajene probleme
Microsoft Fix it
Uputstvo za pokretanje
  • Kliknite na dugme Pokreni odmah ispod
  • Zatim sledite uputstva na ekranu za pokretanje
Pokreni odmah
error
?ao nam je, ali Microsoft Fix it trenutno ne podr?ava va? operativni sistem.