Diagnozuoti ir spr?sti ?Windows Update?, kuri neveikia, problem?

Automati?kai aptikite ir spr?skite bendr?sias ?Windows? naujinimo problemas ? padarykite kompiuter? saugesn? ir patikimesn?. Ie?kokite kit? automatini? sprendim?
Kas juo pataisoma...
  • Patikrina ?Windows? naujinimo komponento konfig?racij? ir atlieka reikiamus pataisymus
  • Pataiso klaidingas ?Windows? naujinimo duomen? vietas
  • U?registruoja reikiamas tarnybas
Ie?koti kit? ?Fix it? sprendim?...
Apsilankykite m?s? sprendim? centre, kuriame rasite daugiau bendr?j? problem? sprendim?
?Microsoft Fix it?
Vykdymo instrukcija
  • Spustel?kite ?emiau mygtuk? Vykdyti dabar.
  • Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad paleistum?te.
Vykdyti dabar
error
Deja, j?s? operacin?s sistemos ?iuo metu nepalaiko ?Microsoft Fix it?.