Dijagnostika i re?avanje problema a?uriranja Windows-a

Automatski dijagnostikujte i re?ite uobi?ajene probleme pomo?u usluge Windows Update odr?avaju?i na taj na?in ve?u bezbednost i pouzdanost ra?unara. Prona?ite druga automatizovana re?enja
Problemi koje otklanja...
  • Proverava konfiguraciju komponente Windows Update i po potrebi je popravlja
  • Re?ava neta?ne lokacije podataka usluge Windows Update
  • Ponovo registruje potrebne usluge
Prona?ite druga Fix it re?enja...
Posetite na? centar za re?enja da biste na?li vi?e re?enja za uobi?ajene probleme
Microsoft Fix it
Uputstvo za pokretanje
  • Kliknite na dugme Pokreni odmah ispod
  • Zatim sledite uputstva na ekranu za pokretanje
Pokreni odmah
error
?ao nam je, ali Microsoft Fix it trenutno ne podr?ava va? operativni sistem.