Automati?kai diagnozuoti ir pataisyti ?Windows? USB problemas

Automati?kai diagnozuokite ir i?spr?skite bendr?sias USB problemas. Tai gali b?ti USB atmintin?s, USB standieji diskai ir USB spausdintuvai. Ie?kokite kit? automatini? sprendim?
Kas juo pataisoma...
  • USB garso ?renginius, saugyklas ir spausdinimo ?renginius, kurie nei?stumiami naudojant dialogo lang? Saugus aparat?ros ?alinimas.
Ie?koti kit? ?Fix it? sprendim?...
Apsilankykite m?s? sprendim? centre, kuriame rasite daugiau bendr?j? problem? sprendim?
?Microsoft Fix it?
Vykdymo instrukcija
  • Spustel?kite ?emiau mygtuk? Vykdyti dabar.
  • Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad paleistum?te.
Vykdyti dabar
error
Deja, j?s? operacin?s sistemos ?iuo metu nepalaiko ?Microsoft Fix it?.