Включване или изключване на телефон Lumia

Включете телефона и започнете да го разучавате.

Изображенията са примери от Lumia 950. На Lumia 950 XL бутонът за захранване е разположен между бутоните за сила на звука.

Натиснете бутона за захранване, докато телефонът не започне да вибрира.

power on Lumia

Изключване на телефона

Натиснете и задръжте бутона за захранване и плъзнете екрана при заключване надолу.

power off Lumia

Свойства

ИД на статията: 10518 – Последен преглед: 17.05.2016 г. – Редакция: 6

Обратна връзка