Приложения за аксесоари и известия

Аксесоарите са помощни устройства, които взаимодействат или се синхронизират с телефона с Windows Phone, като например интелигентни часовници, активни телефонни калъфи, устройства за проследяване на фитнес режим и будилници.

Някои аксесоари може да получават известия от телефона, включително сигнал, че е получено известие, както и данните, свързани с това известие. Известията може да включват следното:

 • Известия за телефонни обаждания, включително ИД на обаждащия се
 • SMS съобщения, включително подател и основен текст
 • Напомняния
 • Аларми
 • Банери с известия от трети лица
 • Имейл съобщения
 • Метаданни за възпроизвеждане на мултимедия

Тъй като можете да получавате известия на аксесоара, ще можете да държите телефона в джоба или чантата си и все пак да получите това важно текстово съобщение или напомняне.

Приложения за аксесоари

Аксесоарите получават известия чрез помощно приложение за аксесоари, което се изпълнява на телефона. Това приложение е създадено от производителя на аксесоара и обичайно се изтегля от собственика на телефона. Приложенията за аксесоарите могат да се изпълняват във фонов режим и да получават данни за известията. След това приложението за аксесоари може да изпрати данните за известието към хардуерния аксесоар чрез Wi-Fi или Bluetooth връзка.

Производителят на телефона може да предостави предварително инсталирано приложение за аксесоари с цел поддръжка на активни телефонни калъфи. Активните телефонни калъфи позволяват работа с телефона, докато калъфът е затворен и телефонът е заключен. Те например могат да показват часа или получените известия. Ако разполагате с активен телефонен калъф, поставен на телефона, и инсталирано съвместимо приложение за аксесоар, на приложението автоматично ще бъде разрешено да получава известия от телефона. Можете да промените тази настройка по всяко време.

Начините, по които дадено приложение за аксесоар използва вашите данни за известия, като например съдържанието на съобщенията, са обект на практиките за поверителност на издателя на приложението.

Разрешаване или забраняване на известията до приложенията за аксесоари

Можете да включите данните за известия за съвместимо приложение за аксесоар, така че телефонът да изпраща данни за известия до него, или да изключите данните за известия и да спрете да ги предоставяте на приложението.

 1. В списъка с приложенията докоснете Настройки

  Settings Icon
  .

 2. Докоснете Приложения за аксесоари, след което докоснете приложението, за което искате да разрешите или забраните известията.

 3. Включете или изключете данните за известия за приложението.  

Свойства

ИД на статията: 10633 – Последен преглед: 17.05.2016 г. – Редакция: 7

Обратна връзка