Използване на „Говор“ на моя телефон

Знаете ли, че вашият Windows Phone е добър слушател? С „Говор“ можете да проведете обаждане, да изпратите текстово съобщение, да запишете бележка, да отворите приложение, да откриете нещо в интернет и др., като използвате само гласа си.

Използване на „Говор“

 1. Натиснете и задръжте бутона Търсене  

  Search Icon
  на телефона, за да стартирате „Говор“. Може да кажете „Help“ (Помощ) по всяко време, докато функцията „Говор“ е активна, за да се покажат няколко примера за начина на използване.

  Speech dialog box

  Когато отворите „Говор“, вашият телефон очаква гласова команда
 2. Ето някои от нещата, които може да правите с гласа си:

 3. До Кажете следното

  Обаждане до контакт

  „Call (име на контакт)“

  (където (име на контакт) е нечие име от вашия списък с контакти)

  Пример: „Call Lisa Miller“ (Обади се на Лиса Милър)

  Ако лицето има само един телефонен номер във визитката и сте се свързвали с него наскоро, обаждането ще започне. Ако има няколко телефонни номера за контакта, ще видите опция за избиране на номера, на който искате да се обадите.

  Обаждане на телефонен номер

  „Call (телефонен номер)“

  (където (телефонен номер) е който и да е телефонен номер, независимо дали е записан към контакт, или не)

  Пример: „Call 4255550155“ (Обади се на 4255550155)

  Повторно набиране на последния номер

  „Redial“ (Набери отново)

  Изпращане на текстово съобщение

  „Text (име на контакт)“

  (където (име на контакт) е нечие име от вашия списък с контакти)

  Пример: „Text Lisa Miller“ (Изпрати текстово съобщение на Лиса Милър)

  Това ще стартира текстово съобщение до това лице, след което можете да продиктувате съобщението си. Когато свършите с говоренето, можете да кажете „Send“ (Изпрати), за да изпратите съобщението, „Add more“ (Добави още), за да добавите още информация към съобщението, „Try again“ (Опитай отново), за да продиктувате съобщението отново, или „Cancel“ (Отказ), за да отхвърлите съобщението.

  Записване на бележка

  „Note (съдържание на бележката)“

  (където (съдържание на бележката) е текстът, който желаете да включите в бележката)

  Пример: „Note Pick up bread on the way home“ (Бележка Вземи хляб по пътя за вкъщи)

  Вашата бележка ще се запише и отвори в OneNote. След това може да видите и редактирате текста в бележката или да докоснете Аудио бележка 

  Play Icon
  , за да я възпроизведете.

  Набиране на гласовата поща

  „Call voicemail“ (Набери гласова поща)

  Отваряне на приложение

  „Open (приложение)“ или „Start (приложение)“

  (където (приложение) е името на някое приложение на телефона, като например „Календар“, „Карти“ или „Музика“, или на някое от приложенията, които сте изтеглили от магазина)

  Пример: „Open Calendar“ (Отвори „Календар“)

  Търсене в интернет

  „Find (ключова дума)“ или „Search for (ключова дума)“

  (където (ключова дума) е това, което търсите)

  Пример: „Find pizza“ (Намери пица)

  Bing ще ви покаже резултатите от търсенето на базата на това, което сте казали, като напр. карта с близки пицарии.

 4. Когато свършите да говорите, докоснете Старт или просто изчакайте няколко секунди.

Диктуване на имейл съобщение

Когато сте в имейл, може да диктувате имейл съобщение, вместо да го въвеждате.

 1. В списъка с приложения докоснете името на имейл акаунта си.

 2. Докоснете Нов

  Plus Icon
  и след това въведете име на получателя в реда До.

 3. Докоснете Тема, докоснете Говори

  Microphone Icon
  и след това кажете темата.

 4. Докоснете в основния текст на съобщението, докоснете Говори

  Microphone Icon
  и след това кажете това, което желаете да се включи в съобщението.

 5. Докоснете Изпрати

  Send Email Icon
  .

Използване на „Говор“ по време на разговор

Можете да включвате „Говор“ и по време на вече започнат разговор, за да използвате определени гласови команди.

 • Натиснете и задръжте бутона Търсене 

  Search Icon
  на телефона, за да стартирате „Говор“, и след това кажете едно от следните неща:

  • „Press (число)“ (където (число) е число от 0 до 9), за да натиснете число на цифровата клавиатура и да използвате гласова поща или интерактивна система за гласови отговори.
  • „Call (име)“ (където (име) е нечие име във вашия списък с контакти), за да задържите текущото обаждане и да се обадите на някой друг.

Други команди за „Говор“, които може да включите

В настройките на телефона може да включите допълнителни команди и функции за „Говор“, включително обявяване на ИД на обаждащия за входящи обаждания и текстови съобщения. Може дори да кажете на телефона си да ви прочете получено текстово съобщение и след това да му продиктувате и да изпратите отговор.

 1. За да включите „Говор за достъпност“, докоснете Настройки 

  Settings Icon
  > Улеснен достъп и след това включете Говор за достъп до телефона
  Toggle On Icon
  . Това активира следното:

  • Обявяване на ИД на обаждащия за телефонни обаждания. Когато получите обаждане, вашият телефон ще обяви името или номера на обаждащия се.
  • Бързо набиране. За задаване на номер за бързо набиране натиснете и задръжте Търсене и произнесете „Save speed dial“ (Запази бързо набиране), след което следвайте инструкциите. След като зададете няколко номера за бързо набиране, може да използвате гласовата команда „Call speed dial“ (Обади се на бързо набиране), за да им се обадите. Кажете „Call speed dial (номер)“ (Обади се на номер за бързо набиране) (където (номер) е зададеният номер за бързо набиране).
  • Включване или изключване на пренасочването на разговори, използвайки „Говор“. Кажете „Turn call forwarding on“ (Включи пренасочване на разговорите) или „Turn call forwarding off“ (Изключи пренасочване на разговорите).
 2. За да може телефонът ви да обявява и прочита входящите текстови съобщения, докоснете Настройки

  Settings Icon
  > Говор и след това изберете кога искате да чувате обявленията от падащото меню Прочитане на глас на входящите текстови съобщения – никога, винаги или само при използване на Bluetooth и/или слушалки с кабел.

 3. Когато телефонът обявява входящо текстово съобщение, вие може да кажете „Read it“ (Прочети го) или „Ignore“ (Игнорирай). След това можете да продиктувате и изпратите отговор.

Свойства

ИД на статията: 10645 – Последен преглед: 17.05.2016 г. – Редакция: 8

Обратна връзка