Настройки за мобилна мрежа и SIM

Настройките за мобилна мрежа и SIM позволяват да управлявате настройките за мобилна мрежа на телефона – включително връзката за мобилни данни. Обикновено не се налага да променяте нещо, ако връзката работи по начина, по който искате. Но ако срещате проблеми с мобилната връзка, промяната на една или повече настройки може да помогне.

За да отворите настройките за мобилна мрежа и SIM, в списъка с приложения докоснете Настройки

Settings Icon
> Мобилна мрежа и SIM.

Настройка Прави следното

Активна мрежа

Показва името на мобилната мрежа, която вашият телефон използва.

За да осъществите достъп до тази настройка на телефон с две SIM карти, в настройките за мобилна мрежа и SIM докоснете Настройки на SIM 1 или Настройки на SIM 2.

Връзка за данни

Включва и изключва връзката за мобилни данни. Можете да изключите връзката поради различни причини, като например намаляване на използването на данни, когато не използвате неограничен план за данни, или осигуряването на малко повече време на работа на батерията.

Ако връзката е изключена, все още можете да провеждате и приемате телефонни обаждания и да изпращате и получавате текстови съобщения. Но не можете да вършите неща като сърфиране в интернет, търсене онлайн, получаване или изпращане на имейл или получаване на актуализирана информация за приложения, освен ако не сте свързани с Wi‑Fi мрежа. Когато връзката за мобилни данни е изключена, няма да можете да изпращате или получавате MMS съобщения, които са текстови съобщения с прикачени изображения или други файлове.

При ограничена възможност за свързване с Wi-Fi мрежа

Определя дали телефонът ще използва мобилни данни вместо Wi-Fi, когато е свързан с Wi-Fi мрежа с ограничена връзка – например, когато телефонът е свързан с Wi-Fi мрежа, но не може да се свърже към интернет чрез тази връзка.

 • Използвай мобилни данни. Ако Wi-Fi връзката е ограничена, телефонът ще използва мобилни данни и може да продължи да извършва задачи на телефона, които изискват интернет връзка. Това ще използва вашия план за данни и може да се начисляват такси.
 • Не използвай мобилни данни. Вашите мобилни данни няма да се използват, ако Wi-Fi връзката е ограничена. Когато това се случи, няма да можете да извършвате с телефона дейности, изискващи връзка с интернет.

За да разполагате с тази настройка, телефонът трябва да работи с версия 8.0.10211.204 или по-нова на софтуера Windows Phone.           

Опции за роуминг за обаждания

Определя дали можете да провеждате обаждания и да изпращате текстови съобщения, когато телефонът е извън мрежата на вашия мобилен оператор. Ако я оставите зададена на Без роуминг, може да избегнете такси за роуминг за обаждания. Ако е зададена на тази опция, не можете да провеждате обаждания или да изпращате текстови съобщения, когато телефонът е в зона с роуминг, но все още можете да получавате обаждания и текстови съобщения. Прегледайте вашия план на телефона за подробности относно възможните допълнителни такси.

Ако разрешите роуминга, можете да провеждате обаждания и да изпращате текстови съобщения извън мрежата на вашия мобилен оператор. В зависимост от вашия план на телефона е възможно да заплатите повече за тези обаждания и текстови съобщения. Може да изберете типа роуминг, който да разрешите – Национален или Национален+ международен.

SIM карта за връзка за данни

Определя коя SIM се използва за връзката за мобилни данни. Можете да изберете SIM, която желаете да използвате за мобилни данни, за да помогнете за управлението на разходите за данни. Можете например да изберете една SIM вместо друга, тъй като с нея разходите за данни са по-ниски.

Тази настройка се показва само на телефоните с Windows Phone с две SIM карти, които работят с Windows Phone 8.1.

Опции за роуминг на данни

Определя дали връзката за данни да остане включена, когато телефонът е извън мрежата на мобилния ви оператор. Ако я оставите зададена на Без роуминг, може да избегнете такси за роуминг на данни.

Ако разрешите роуминга, можете да използвате мобилни данни, когато телефонът е в зона с роуминг. В зависимост от вашия план на телефона е възможно да плащате повече за данните, които използвате в роуминг. Някои мобилни оператори ви позволят да укажете типа роуминг на данни, който желаете да разрешите – Национален или Национален+ международен.

3G връзка

Определя дали телефонът ви ще използва 3G или 2G мобилна връзка.

Ако зададете настройката на Вкл.

Toggle On Icon
, телефонът ще използва 3G връзка, когато такава е налична. Когато настройката е зададена на Изкл.
Toggle Off Icon
, телефонът ще използва 2G връзка, която е по-бавна мобилна връзка, но може да ви помогне да спестите известно количество енергия на батерията.

Тази настройка се показва само на телефоните с Windows Phone с две SIM карти, които работят с Windows Phone 8.1.

Ограничаване на фоновите данни

Намалява количеството данни, използвани във фонов режим, при определени условия, като например при роуминг. Много приложения и функции се актуализират на редовни интервали, без да се налага да предприемате действия – например дадено приложение за поща може да проверява определен пощенски сървър на всеки няколко минути за налични нови съобщения в папка „Входящи“. Всички използвани по този начин данни се наричат данни във фонов режим и може да представляват проблем, ако се опитвате да избегнете надвишаването на лимита си за данни.

 • Винаги ограничавай фоновите данни. Телефонът ви ще ограничи използването на данни във фонов режим.
 • Ограничавай фоновите данни в роуминг Телефонът ще ограничи използването на данни във фонов режим, когато се намира в област на роуминг.

Ако включите някоя от тези настройки, телефонът ще изчака свързване с Wi-Fi мрежа, за да изпълни задачите във фонов режим.

Име на SIM картата

Въведете име за вашата SIM карта, за да й дадете име, което ще разпознавате.

За телефони с две SIM това ви помага да различавате вашите SIM, така че да знаете коя SIM използвате за връзката за мобилни данни и обажданията или съобщенията. Имената на SIM картата ще се показват на различни места на телефона, като например плочки на телефона, плочки на съобщенията, за вашите контакти в SIM картата и в настройките за мобилна мрежа и SIM карта.

За да осъществите достъп до тази настройка, в настройките за мобилна мрежа и SIM докоснете Настройки на SIM картата. На телефон с две SIM карти докоснете Настройки на SIM 1 и Настройки на SIM 2, за да зададете име на всяка SIM карта.

Състояние на SIM картата

Включва или изключва SIM картата. Когато e включена

Toggle On Icon
, можете по ваш избор да използвате SIM картата на телефона за обаждания, изпращане на текстови съобщения и мобилни данни. Ако я зададете на Изкл.
Toggle Off Icon
, няма да можете да се обаждате, да изпращате текстови съобщения или да изтегляте мобилни данни, използвайки съответната SIM карта. Въпреки това изключването й може да ви помогне да избегнете неочаквани такси, както и да управлявате разходите на телефона. Ако е налична Wi-Fi мрежа, с която да се свържете, можете да я използвате за връзка за данни.

За да осъществите достъп до тази настройка, в настройките за мобилна мрежа и SIM докоснете Настройки на SIM 1 или Настройки на SIM 2.

Тази настройка се показва само на телефоните с Windows Phone с две SIM карти, които работят с Windows Phone 8.1.

Избор на режим

Определя кой тип мобилна мрежа да използва телефонът ви. Видовете мрежи, с които телефонът ви може да се свърза, зависят от модела на телефона ви и от мобилния ви оператор.

За да осъществите достъп до тази настройка, в настройките за мобилна мрежа и SIM докоснете Настройки на SIM картата.

Най-висока скорост на връзката

Определя най-високата скорост на връзката, която вашият телефон може да използва. Ако изберете най-високата, телефонът ви ще използва тази мобилна връзка, когато е достъпна. Но ако има по-слаба сила на сигнала за тази по-бърза мрежа във вашия регион, търсенето й или опитът за поддържане на връзката могат да изразходят допълнително енергия от батерията.

Когато изберете по-ниска скорост на връзката, телефонът може да се свърже с по-бавна мобилна мрежа, която е с по-силен сигнал. Това също така може да спести от заряда на батерията.

За да осъществите достъп до тази настройка, в настройките за мобилна мрежа и SIM докоснете Настройки на SIM картата.

Тип на мрежа

Определя как телефонът ви се опитва да се свърже, ако мрежата на собствения оператор не е достъпна.

 • Автоматично. Настройки по подразбиране. Вашият телефон се опитва да се свърже с най-добрата мобилна мрежа. Ако мрежата на собствения ви оператор не е достъпна, вашият телефон ще се опита да се свърже с друга налична мрежа.
 • Само за мрежа на собствен оператор. Вашият телефон се свърза само с мрежата на собствения ви оператор. Това предотвратява използването на роуминг от телефона ви, когато мрежата на собствения ви оператор не е налична.

За да осъществите достъп до тази настройка, в настройките за мобилна мрежа и SIM докоснете Настройки на SIM картата.

Избор на мрежа

Позволява ви да видите списък с наличните мрежи в текущата зона и след това да опитате да се свържете с някоя от тях. Настройката по подразбиране е „Автоматично“

Ако включите телефона си и видите съобщение, че избраната мрежа не е налична, можете да изберете тук друга мрежа.

За да осъществите достъп до тази настройка, в настройките за мобилна мрежа и SIM докоснете Настройки на SIM картата.

Добавяне на APN за интернет

Името на място за достъп до интернет (APN) е адресът, който вашият телефон използва, за да се свърже към интернет. По подразбиране, APN за интернет е настроен автоматично при първоначалната настройка на телефона.

Ако вашата връзка за мобилни данни не работи, опитайте да въведете нов APN за интернет в зависимост от вашето местоположение и мобилен оператор. Ако се свържете с Wi-Fi мрежа на телефона си или сте близо до компютъра си, опитайте да потърсите онлайн да намерите настройки за APN за Интернет за вашия мобилен оператор.

За да добавите APN за интернет

Трябва да въведете адрес в полето APN. Другите настройки са опционални и зависят от вашия мобилен оператор.

 1. В настройките за мобилна мрежа и SIM докоснете Настройки на SIM картата > Добави APN за интернет.

  Ако разполагате с телефон с две SIM карти, в настройките за мобилна мрежа и SIM докоснете Настройки на SIM 1 или Настройки на SIM 2 в зависимост от това коя SIM карта използвате за връзка за мобилни данни.

 2. Направете едно или повече от следните неща:

  • Докоснете APN и въведете адреса за APN, който искате да използвате.
  • Докоснете Потребителско име и въведете потребителското име за вашия мобилен акаунт.
  • Докоснете Парола и въведете паролата за вашия мобилен акаунт.
  • Докоснете Тип удостоверяване, след което докоснете метода за удостоверяване, който се използва за вашия мобилен акаунт.
  • Докоснете Прокси сървър (URL) и след това въведете адреса на прокси сървъра за вашия мобилен акаунт.
  • Докоснете Порт на прокси сървър и след това въведете номера на порта.
  • Докоснете Тип IP, след което изберете типа на IP адрес, който да се използва.
 3. Докоснете Запиши

  Save Icon
  .

Добавяне на APN за MMS

Името на точката за достъп (APN) за MMS е адресът, който вашият телефон използва за изпращане и получаване на MMS съобщения. APN за MMS също е настроена автоматично при първоначалната настройка на телефона.

Ако не можете да изпращате или получавате MMS съобщения, опитайте да въведете нова APN за MMS въз основа на вашето местоположение и мобилен оператор. На телефона или компютъра опитайте да потърсите онлайн настройките за APN за MMS за вашия мобилен оператор.

Добавяне на APN за MMS

Трябва да въведете адрес в полетата за APN и MMSC (URL). Другите настройки са опционални и зависят от вашия мобилен оператор.

 1. В настройките за мобилна мрежа и SIM докоснете Настройки на SIM картата > Добави MMS APN.

  Ако разполагате с телефон с две SIM карти, в настройките за мобилна мрежа и SIM докоснете Настройки на SIM 1 или Настройки на SIM 2 в зависимост от това коя SIM карта използвате за връзка за мобилни данни.

 2. Направете едно или повече от следните неща:

  • Докоснете APN и въведете адреса за APN за MMS, който искате да използвате.
  • Докоснете Потребителско име и въведете потребителското име за вашия мобилен акаунт.
  • Докоснете Парола и въведете паролата за вашия мобилен акаунт.
  • Докоснете Тип удостоверяване, след което докоснете метода за удостоверяване, който се използва за вашия мобилен акаунт.
  • Докоснете WAP шлюз (URL) и след това въведете адреса на WAP шлюз, който да се използва.
  • Докоснете Порт за WAP шлюз и след това въведете номера на порта за WAP шлюз.
  • Докоснете MMSC (URL), след което въведете адреса – http:// – на центъра за MMS (MMSC) на вашия мобилен оператор.
  • В полето MMSC порт въведете номера на MMSC порта.
  • Докоснете Максимален размер на MMS и въведете максималния размер (в КБ) за MMS съобщение, което можете да изпращате.
  • Докоснете Тип IP, след което изберете типа на IP адрес, който да се използва.
 3. Докоснете Запиши

  Save Icon
  .

  

Свойства

ИД на статията: 10652 – Последен преглед: 17.05.2016 г. – Редакция: 8

Обратна връзка