Как работи S/MIME?

S/MIME е съкращение от Secure Multipurpose Internet Mail Extension (Многофункционално разширение за сигурни имейл съобщения), което предоставя допълнителен защитен слой за изпращани и получавани имейли от акаунт в Exchange ActiveSync (EAS) на телефона с Windows Phone (например Outlook).

Подписване и шифроване на имейли

S/MIME разполага с два основни компонента:

  • Цифров подпис. С негова помощ се удостоверява, че имейлът наистина е изпратен от човека, който го е изпратил. Трябва да инсталирате уникален за вас сертификат за подпис, за да подписвате съобщенията си. ИТ администраторът на вашата фирма може да инсталира чрез отдалечен достъп сертификата на вашия телефон и ще разполага с повече информация за начина, по който можете да получите личен сертификат на телефона си.
  • Шифроване. Това е начин за защита на информацията (шифроване), така че да не може да бъде прочетена или разбрана, докато не бъде преобразувана обратно в дешифрована форма (дешифроване). Шифроването запазва поверителността на имейла при предаване и съхранение на съобщението – само указаният получател на имейла може да види съдържанието. ИТ администраторът на вашата фирма може да инсталира чрез отдалечен достъп ваш личен ключ за шифроване на телефона. Ако получателят на имейла е във вашата организация, ще открием неговия публичен ключ за шифроване, докато съставяте шифрован имейл към него. Ако получателят е извън вашата организация, ще трябва да инсталирате неговия публичен ключ на телефона, когато ви го изпрати по имейл. Свържете се с ИТ администратора на вашата фирма за допълнителна информация относно начина за придобиване на ключ за шифроване за телефона.

 

Свойства

ИД на статията: 10657 – Последен преглед: 17.05.2016 г. – Редакция: 8

Обратна връзка