Синхронизиране на настройките на моя телефон с Windows Phone

При синхронизиране на настройките на телефона с Windows Phone на и от останалите ви компютри и таблети с Windows 8 или по-нова версия няма да се налага да въвеждате повторно паролите за Wi-Fi, да закупувате отново съдържанието в приложенията или да търсите предпочитаните си уеб сайтове. И може да се заобиколите с любимия си цвят – синхронизираните устройства могат да споделят избраната от вас тема.

Включване на синхронизирането на настройките

При първоначалното настройване на телефона с Windows Phone след влизане с акаунта в Microsoft синхронизирането на настройки се включва по подразбиране (с изключение на синхронизирането на Тема). Може да избирате елементите за синхронизиране по всяко време.

 1. В списъка с приложения докоснете Настройки 

  Settings Icon
   > Синхр. на настройки.

 2. Включете

  Toggle On Icon
   синхронизирането на настройките, които желаете да се синхронизират между този телефон и останалите ви устройства с Windows.

  Може също така да зададете синхронизиране на настройките за компютрите и таблетите си. Така при следващата промяна на синхронизирана настройка на синхронизирано устройство най-новата промяна ще се приложи на всички останали устройства, синхронизиращи съответната настройка, включително на телефона.

Синхронизираните настройки се съхраняват в OneDrive (по-рано SkyDrive) и може да ги изчистите по всяко време. За да научите повече, вижте „Изтриване на личните настройки от облака“.

Синхронизиране на тема

Харесва ли ви всичко да е еднакво? Включете синхронизирането на Тема, за да приложите избрания цветови оттенък и фон на телефона с Windows Phone на останалите синхронизирани устройства с Windows, включително на други телефони.

Синхронизиране на настройките на приложенията

Записвайте напредъка в игрите, високите резултати и покупките (за участващите приложения) за следващия закупен нов телефон, лаптоп или таблет, като включите синхронизирането на Настройки на приложения. Още предимства: няма да загубите достигнатото място в приложенията за списания или електронно четене и ще може да осъществявате достъп до закупеното платено съдържание в игрите от другите синхронизирани устройства с Windows.

Синхронизиране на Internet Explorer

Не е необходимо да губите предпочитанията си за интернет при преместване от компютъра на телефона си. Включете синхронизирането на Internet Explorer, за да разполагате навсякъде с въведените URL адреси, предпочитани, хронология и отворени раздели.

Синхронизиране на пароли

Чрез синхронизирането на Пароли трябва да въведете 24-знаковата парола за Wi-Fi на ваш приятел само веднъж. Свързвайте се бързо с едни и същи Wi-Fi мрежи – независимо дали използвате компютъра, телефона, или таблета си – без да се налага да въвеждате паролата на всяко устройство. Ако сте записали паролите за участващите приложения и уеб сайтове в Internet Explorer, те също ще се прехвърлят. Синхронизирането на пароли е включено по подразбиране за новите телефони с Windows Phone 8.1.

Свойства

ИД на статията: 10667 – Последен преглед: 17.05.2016 г. – Редакция: 8

Обратна връзка