Използване на моя телефон с TTY

Ако искате да проведете обаждане от своя телефон с Windows Phone с помощта на TTY/TDD:

  1. Включете телефона си към TTY с помощта на съответния кабел и конектора за куплунга на слушалките.

  2. В списъка с приложения докоснете Настройки 

    Settings Icon
     > Улеснен достъп.

  3. Под TTY/TDD докоснете за превключване на режима от Изкл. на Пълен.

  4. Включете TTY.

Това е всичко, което трябва да направите – сега можете да извършите обаждането. Вижте документацията за вашата TTY за повече информация относно начина на използване.

  

Свойства

ИД на статията: 10668 – Последен преглед: 17.05.2016 г. – Редакция: 8

Обратна връзка