Използване на „Разказвач“ на моя телефон

„Разказвач“ представлява екранен четец, който чете текст на глас, за да позволи на потребителите с увредено зрение, на незрящите потребители, както и на потребителите, които по друг начин срещат затруднения при четене, да използват Windows Phone. След включване на „Разказвач“ ще трябва да използвате конкретни жестове за „Разказвач“ за навигация на телефона. Вижте пълния списък на жестовете в таблицата със жестове за „Разказвач“ в Windows Phone 8.1 по-долу.

Включване на „Разказвач“

Включете „Разказвач“ чрез изпълнение на едно от следните действия на телефона:

 • В списъка с приложения докоснете Настройки 
  Settings Icon
   > Улеснен достъп и след това включете Разказвач 
  Toggle On Icon
  .
 • Ако опцията Бързо стартиране на „Разказвач“ е включена, натиснете и задръжте бутона за усилване на звука и след това натиснете бутона Старт. (Ако опцията Бързо стартиране на „Разказвач“ е изключена, тази комбинация от бутони няма да включи разказвача. Това предотвратява случайното включване на разказвача.)

Turn on Narrator on Windows Phone

Включване на бързото стартиране на разказвача

 1. В списъка с приложения докоснете Настройки 

  Settings Icon
   > Улеснен достъп и след това включете Разказвач 
  Toggle On Icon
  .

 2. В Бързо стартиране на „Разказвач“ докоснете двукратно, за да го включите или да го изключите

  Toggle On Icon
  .

Изключване на „Разказвач“

Изключете „Разказвач“ по всяко време, като натиснете и задържите бутона за увеличаване на силата на звука, след което натиснете бутона Старт . Не освобождавайте бутона за увеличаване на силата на звука, докато разказвачът не ви каже, че се изключва.

Смяна на гласа на „Разказвач“

 1. В списъка с приложения докоснете Настройки 

  Settings Icon
   > Улеснен достъп и след това включете Разказвач 
  Toggle On Icon
  .

 2. В Глас докоснете Женски с един пръст, за да посочите полето за избор.

 3. Докоснете двукратно с един пръст, за да отворите опциите за гласове.

 4. Плъзнете бързо надясно с един пръст, за да изберете Мъжки за глас за екранния четец, след което плъзнете бързо наляво, за да се върнете на Женски.

 5. Докоснете двукратно с един пръст, за да потвърдите избора си.

Промяна на скоростта на говорене

 1. В списъка с приложения докоснете Настройки 

  Settings Icon
   > Улеснен достъп и след това включете Разказвач 
  Toggle On Icon
  .

 2. В Скорост докоснете двукратно за увеличаване на скоростта на говорене с 5% или докоснете трикратно за намаляване на скоростта на говорене с 5%.

Използване на въвеждане с докосване

Въвеждането с докосване ви позволява да активирате клавишите на сензорната клавиатура просто като повдигнете пръста си от клавиатурата.

 1. В списъка с приложения докоснете Настройки 

  Settings Icon
   > Улеснен достъп и след това включете Разказвач 
  Toggle On Icon
  .

 2. Докоснете Въвеждане с докосване, за да поставите жълтото поле на разказвача около опцията Въвеждане с докосване, след което я докоснете двукратно, за да я включите или изключите

  Toggle On Icon
  .

Използване на „Разказвач“ за четене на съвети за контроли и бутони

„Разказвач“ може да чете подсказвания за използване на контролите и бутоните на телефона.

 1. В списъка с приложения докоснете Настройки 

  Settings Icon
   > Улеснен достъп и след това включете Разказвач 
  Toggle On Icon
  .

 2. Докоснете Четене на подсказвания за контролите и бутоните, за да поставите жълтото поле на разказвача около опцията Четене на подсказвания за контролите и бутоните, след което я докоснете двукратно, за да я включите или изключите

  Toggle On Icon
  .

Жестове в „Разказвач“ в Windows Phone 8.1

Жест Какво прави
Бързо плъзгане наляво/надясно с един пръст Придвижване до следващия или предишния елемент
Бързо плъзгане нагоре/надолу с един пръст Смяна на режима на навигация (за допълнителна информация вижте по-долу)
Докосване или плъзгане с един пръст Прочитане на това, което е под пръста ви

Двукратно докосване или задържане с един пръст и докосване с втори               

Активиране на основно действие

Трикратно докосване или задържане с един пръст и двукратно докосване с втори               

Активиране на второстепенно действие
Бързо плъзгане наляво/надясно/нагоре/надолу с два пръста Превъртане
Докосване с два пръста Спиране на четенето от разказвача
Двукратно докосване с два пръста Показване на контекстно меню
Бързо плъзгане нагоре с три пръста Четене отначало
Бързо плъзгане надолу с три пръста Започване на четене на текст за изучаване

Режими на навигация

Режимите на навигация се отнасят за различните части от съдържанието, които може да избирате за прочитане на глас. Ето пълен списък с режими на навигация: елементи, контейнери, заглавия, връзки, знаци, думи, редове и параграфи. През повечето време ще превключвате между два режима на навигация: елементи и контейнери. Останалите посочени режими на навигация по-горе ще стават налични при редактиране на текст или при четене на уеб страници.

Елементи и контейнери

Навсякъде освен при редактирането на текст и четенето на уеб страници ще превключвате между два режима на навигация: елементи и контейнери. Режимът на елементи ще позволява да преминавате през всеки отделен елемент на даден екран – например чрез навигация надолу през папка „Входящи“ в имейла за намиране на търсения имейл. Режимът на контейнери позволява да прескачате в различни раздели на даден екран, като ви позволява да пропуснете дълъг списък с имейли, за да може директно да влезете в Папки или Търсене и да потърсите имейл, който се намира в друга папка.

Редактиране на текст и четене на уеб страници

Независимо дали украсявате дадено съществително име чрез добавяне на прилагателно пред него, или изтривате цял ред текст между параграфи, трябва да разполагате с възможността да местите всичко на екрана до последната буква. Режимите на връзки, знаци, думи, редове и параграфи ви предоставят повече контрол и детайли, където и когато е необходимо.

Рестартиране на разказвача, ако не отговаря

Ако „Разказвач“ не отговаря и не можете да навигирате в телефона, може да се наложи да рестартирате телефона. За да направите това, натиснете и задръжте бутоните Намаляване на звука и Захранване едновременно за 10 – 15 секунди. Когато почувствате вибрация, освободете незабавно бутоните Намаляване на звука и Захранване. Това ще рестартира телефона с включен „Разказвач“. (Понякога телефонът може да вибрира при натискането на бутоните за намаляване на звука и захранване, което вероятно се дължи на промяна на звънеца на вибрация. Изчакайте, докато усетите втора вибрация след 10 – 15 секунди, след което освободете бутоните.)

  

Свойства

ИД на статията: 10669 – Последен преглед: 19.01.2017 г. – Редакция: 1

Windows Phone, Windows Phone 8.1

Обратна връзка