За вашата безопасност

Съветваме ви да прочетете инструкциите в това ръководство, преди да използвате устройството.

ИЗКЛЮЧВАНЕ В ОБЛАСТИ С ОГРАНИЧЕНИЯ

restricted areas

Изключвайте устройството, когато използването на мобилни телефони не е позволено или когато то може да причини смущения или опасност, като например във въздухоплавателни средства, в болници или в близост до медицинско оборудване, гориво, химични вещества или взривоопасни райони. Спазвайте всички инструкции в областите с ограничения.

БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА Е НА ПЪРВО МЯСТО

road safety

Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управляване на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да е безопасността на движението по пътищата.

СМУЩЕНИЯ

interference

Всички безжични устройства може да се влияят от смущения, влошаващи работата им.

КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ

qualified service

Само квалифициран сервизен персонал може да инсталира или ремонтира този продукт.

БАТЕРИИ, ЗАРЯДНИ УСТРОЙСТВА И ДРУГИ АКСЕСОАРИ

batteries and chargers

Използвайте само батерии, зарядни устройства и други аксесоари, одобрени от Microsoft Mobile за употреба с това устройство. Зарядни устройства на трети лица, които отговарят на приложимите изисквания относно USB и могат да се свържат към USB конектора на вашето устройство, може да са съвместими с устройството. Не свързвайте несъвместими продукти.

ПАЗЕНЕ НА УСТРОЙСТВОТО СУХО

keep dry

Вашето устройство не е водоустойчиво. Пазете го сухо.

СТЪКЛЕНИ ЧАСТИ

glass parts

Екранът на устройството е от стъкло. Това стъкло може да се счупи, ако устройството бъде изпуснато на твърда повърхност или бъде ударено силно. Ако стъклото се счупи, не докосвайте стъклените части на устройството и не се опитвайте да отстраните счупеното стъкло от устройството. Спрете да ползвате устройството, докато стъклото не бъде заменено от квалифициран персонал.

ПРЕДПАЗВАНЕ НА СЛУХА

hearing

За да избегнете евентуално увреждане на слуха, не слушайте продължително време при силен звук. Бъдете внимателни, когато държите устройството близо до ухото си при включен високоговорител.

Свойства

ИД на статията: 10698 – Последен преглед: 17.05.2016 г. – Редакция: 6

Обратна връзка