Нулиране на моя телефон

Нулирането на вашия телефон с Windows ще го върне в състоянието при първото му включване. Цялото ви лично съдържание ще се изтрие, а телефонът ще се възстанови до фабричните настройки.

Ако решите да нулирате телефона, можете да архивирате предварително приложения, текстови съобщения и други в облака. За да научите повече относно това, вижте Архивиране на вашето съдържание.


Нулиране на телефона

  1. В „Старт“ плъзнете бързо към списъка с всички приложения, след което изберете Настройки .
  2. Изберете Система > Информация > Нулиране на телефона.
  3. Ще получите две предупреждения. Ако сте напълно сигурни, че желаете да възстановите фабричните настройки на телефона, изберете Да, след което изберете Да отново. Завършването на процеса може да отнеме известно време.

Ако телефонът не отговаря и нямате достъп до Настройки , може да успеете да нулирате телефона с помощта на хардуерните бутони. На телефони Lumia (и някои други телефони) следвайте процедурата по-долу, за да нулирате телефона.

Нулиране на телефон, който не отговаря

  1. Натиснете и задръжте едновременно бутоните за намаляване на звука и захранване, докато не усетите вибрация (около 10 до 15 секунди).
  2. Когато усетите вибрация, освободете бутоните, след което натиснете и задръжте незабавно бутона за намаляване на звука, докато не се покаже голям възклицателен знак.
  3. Когато се появи удивителният знак, натиснете следните четири бутона в този ред: Увеличаване на звука, Намаляване на звука, захранване, намаляване на звука. Телефонът вече трябва да се нулира и да се рестартира сам. (Завършването на нулирането може да отнеме известно време.)
Свойства

ИД на статията: 10768 – Последен преглед: 14.09.2016 г. – Редакция: 2

Обратна връзка