Какво означават иконите на моя телефон?

Горната част на екрана на вашия Windows Phone ви предоставя незабавно информация относно връзката с мрежата, силата на сигнала, захранването на батерията, часа и много други.


Изображението по-долу показва иконите, които ще виждате най-често в лентата на състоянието.

Icons on Windows Phone 8.1 status bar

Сила на обхвата

Signal Full Icon

Много силен сигнал

Signal High

Силен сигнал

Signal Medium Icon

Среден сигнал

Signal Low Icon

Слаб сигнал

Signal Very Low Icon

Много слаб сигнал

No Signal Icon

Изключително слаб сигнал

No Data Icon

Няма сигнал, защото телефонът ви не е свързан към мобилна мрежа.

Airplane Mode Icon

Телефонът е в самолетен режим. Мобилната мрежа, Wi-Fi, FM радиото, Bluetooth и споделянето чрез NFC автоматично се изключват едновременно, когато включите самолетния режим. (Можете обаче да включите отделно Wi-Fi, FM радиото, Bluetooth и споделянето чрез NFC.)

Sim Missing Icon

Липсва SIM карта.

 
Sim Locked Icon

SIM картата е заключена. За повече информация вижте „Използване на ПИН код за заключване на моята SIM карта“.


Връзка за мобилни данни

GPRS Icon

GPRS

Edge Icon

EDGE

3G Icon

UMTS

4g Icon

4G

LTE Icon

LTE

Hplus Icon

HSPA+/DC-HSDPA

HSDPA Icon

HSDPA/HSUPA

1X Icon

RTT

DO Icon

EVDO

DV Icon

EVDV


Пренасочване на разговорите

Иконата Пренасочване на разговорите (

Call Forward Icon
) се появява, когато пренасочването на разговорите е включено.

Тихи часове

Иконата Тихи часове (

Quiet Hours Icon
) се появява, когато функцията „Тихи часове“ е включена в настройките на Cortana.


Роуминг

Иконата Роуминг (

Roaming Icon
) ви предоставя информация, че телефонът е в роуминг, а не в мобилната мрежа на собствения оператор.


Wi-Fi връзка

WiFi Signal Full Icon

Свързаност с Wi-Fi мрежа с пълна сила на сигнала.              

Wifi Signal High Icon

Свързаност с Wi-Fi мрежа; силен сигнал.

WiFi Signal Medium Icon

Свързаност с Wi-Fi мрежа; среден сигнал.

WiFi Signal Low Icon

Свързаност с Wi-Fi мрежа; слаб сигнал.

Internet Sharing Icon

Връзката за мобилни данни е споделена с други устройства чрез Wi-Fi.

Wi-Fi Signal Used Icon

Wi-Fi връзката се използва за прехвърляне на данни. В зависимост от вашия мобилен оператор може да не виждате тази икона, когато Wi-Fi връзка се използва за прехвърляне на данни. Тази икона се показва само на телефони със софтуерна версия на Windows Phone 8.0.10501.127 или по-нова.              

Bluetooth

Иконата Bluetooth (

Bluetooth Icon
) се появява, когато телефонът ви е свързан към Bluetooth устройство.

Известия

Иконата Известия (

Notifications Icon
) се появява, когато имате нови известия.

Режим на шофиране

Иконата Режим на шофиране (

Driving Mode Icon
) се показва, когато режимът на шофиране е включен.

За да използва режима на шофиране, телефонът трябва да изпълнява софтуерна версия на Windows Phone 8.0.10501.127 или по-нова.

Звънец

Vibrate Icon

Звънецът е изключен и вибрацията е включена.

Silent Mode Icon

Звънецът е изключен и вибрацията е изключена.

Местоположение

Иконата Местоположение (

Location Icon
) се появява, когато дадено приложение осъществява достъп до актуална информация за местоположението на телефона ви.

Батерия

Battery Charging Icon

Батерията се зарежда.

Plugged In Icon

Телефонът е включен към захранването и батерията е напълно заредена.

Battery Full Icon

Пълен заряд на батерията

Battery High Icon

Висок заряд на батерията

Battery Medium Icon

Среден заряд на батерията

Battery Low Icon

Нисък заряд на батерията

Battery Critically Low Icon

Критично нисък заряд на батерията. Батерията трябва да се зареди.

Battery Unknown Icon

В момента няма данни за заряда или състоянието на батерията.

Battery Saver Icon

Икономичният режим на батерията е включен.


Виртуална частна мрежа (VPN)

Иконите VPN (

VPN Cellular Icon
 или
VPN WiFi Icon
) се показват, когато установявате връзка с мрежата на вашата фирма.

Часовник

Часовникът показва текущото време.

Свойства

ИД на статията: 10932 – Последен преглед: 19.07.2016 г. – Редакция: 8

Обратна връзка