Използване на телефон с две SIM карти

На телефон с Windows Phone с две SIM карти разполагате с повече опции за избор по отношение на мобилната връзка. Можете да изберете например коя SIM карта желаете да използвате в зависимост от това коя предлага по-добра цена за мобилни данни или къде едната мобилна мрежа ви предоставя по-силен сигнал от другата. Телефон с две SIM карти може да ви помогне да отделите професионалния от личния си живот, ако желаете – използвайте едната SIM карта като служебна, а другата като лична, но носите само един телефон.

На стартовия екран на телефон с две SIM карти ще разполагате с две плочки „Телефон“ и две плочки „Съобщения“, за да може просто да докоснете плочката за SIM картата, която искате да използвате за обаждане или изпращане на текстово съобщение.

Start screen of a dual SIM phone

Когато използвате телефон с Windows Phone с две SIM карти, може да зададете имена за SIM картите, за да ги различавате на телефона, да определите коя SIM карта да се използва за мобилни данни, да управлявате скоростта на връзката за данни, както и да изключите изобщо някоя от SIM картите, ако искате да избегнете неочаквани такси за нея.

Задаване на имена за SIM картите

Може да зададете имена за SIM картите, за да ги различавате на телефона. Имената, които зададете за SIM картите, ще се покажат на различни места на телефона с Windows Phone – включително в плочките „Телефон“ и „Съобщения“ на стартовия екран, както и в „Настройки за мобилна мрежа и SIM“ (това са само няколко примера).

 1. В списъка с приложения докоснете Настройки 

  Settings Icon
   > Мобилна мрежа и SIM > Настройки на SIM 1.

 2. В SIM 1 в полето Име на SIM картата въведете името на първата SIM карта, след което натиснете бутона Назад

  Back Icon
  .

 3. Докоснете Настройки на SIM 2.

 4. В SIM 2 в полето Име на SIM картата въведете името на втората SIM карта.

Избор на SIM картата за връзката за мобилни данни

Може да изберете коя SIM карта да се използва за връзката за мобилни данни. Това позволява да управлявате разходите, като изберете SIM картата с по-ниски разходи за данни. Или може да превключвате между SIM картите за служебни и за лични цели.

 1. В списъка с приложения докоснете Настройки 

  Settings Icon
   > Мобилна мрежа и SIM.

 2. Докоснете SIM карта за връзка за данни, след което изберете желаната SIM карта за използване за връзката за мобилни данни.

Избор на SIM карта при обаждане

 1. На стартовия екран докоснете плочката „Телефон“ за SIM картата, която искате да използвате, за да се обадите на някого.

  Phone Tiles image
        

 2. Докоснете Цифрова клавиатура 

  Dialpad Icon
  .

 3. Ако искате да превключите на другата SIM карта и да се обадите от нея, докоснете 1 или 2 в зависимост от SIM картата, която искате да използвате.

 4. Наберете номера, след което докоснете Обаждане.

Избор на SIM карта при изпращане на текстови съобщения

 1. На стартовия екран докоснете плочката „Съобщения“ за SIM картата, която искате да използвате при изпращане на текстови съобщения до даден контакт.

  Messaging Tiles image
        

 2. Докоснете Нов

  Plus Icon
  , след което въведете номера на мобилния телефон или името на контакта.

 3. Ако искате да превключите на другата SIM карта и да изпратете текстово съобщение от нея, докоснете 1 или 2 в зависимост от SIM картата, която иска да използвате.

 4. Въведете съобщението си, след което докоснете Изпрати 

  Dual Sim One Icon
   или 
  Dual Sim Two Icon
  .

Избор на SIM карта при записване на контакт

 1. В Старт докоснете Хора > Нов 

  Plus Icon
  .

 2. Докоснете Записване в, след което докоснете SIM картата, в която искате да запишете контакта.

 3. В полето Име въведете името на контакта.

 4. Въведете останалата информация за контакта, след което докоснете Запиши 

  Save Icon
  .

Свойства

ИД на статията: 11593 – Последен преглед: 17.05.2016 г. – Редакция: 8

Обратна връзка