Грижа за вашето устройство

Работете внимателно с устройството, батерията, зарядното устройство и аксесоарите. Предложенията по-долу ще ви помогнат да поддържате нормалната работа на устройството.

 • Пазете устройството сухо. Дъждът, влажността и всички видове течности или влага могат да съдържат минерали, които причиняват корозия на електронните схеми. Ако устройството ви се намокри, извадете батерията, ако е сменяема, и го оставете да изсъхне.
 • Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни или замърсени места.
 • Не съхранявайте устройството при високи температури. Високите температури може да повредят устройството или батерията.
 • Не съхранявайте устройството при ниски температури. Когато устройството се затопли до нормалната си температура, във вътрешността му може да се образува влага, която да го повреди.
 • Не отваряйте устройството по различен от указания в ръководството на потребителя начин.
 • Неодобрените промени могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите, приложими към радиооборудването.
 • Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството или батерията. При грубо боравене те може да се счупят.
 • Използвайте само мека, чиста и суха кърпа за почистване на повърхността на устройството.
 • Не боядисвайте устройството. Боите могат да попречат на нормалната работа.
 • Ако устройството има сменяема батерия, изключвайте устройството и премахвайте батерията от време на време, за да имате оптимална производителност.
 • Дръжте устройството далеч от магнити или магнитни полета.
 • За да бъдат в безопасност важните ви данни, съхранявайте ги най-малко на две отделни места, например на устройството, на карта с памет или на компютър, или си записвайте важната информация.
 • Работете внимателно с твърдите дискове. Удар, вибрация, сблъсък или изпускане, неправилно боравене по друг начин с устройството, необичайни температури, влажност и течности могат да доведат до неправилно функциониране на твърдия диск или до загуба или повреда на данни.
 • При продължителна работа устройството може да се загрее. В повечето случаи това е нормално. За да избегне прекомерно загряване, устройството може автоматично да се забави, да затвори приложения, да прекрати зареждането и ако е необходимо – да се изключи. Ако устройството не работи правилно, занесете го в най-близкия оторизиран сервизен център.
Свойства

ИД на статията: 11731 – Последен преглед: 17.05.2016 г. – Редакция: 7

Обратна връзка