Относно управлението на правата за достъп

Когато използвате това устройство, спазвайте всички закони и зачитайте местните обичаи, неприкосновеността и законните права на другите, включително авторските права. Защитата на авторските права може да не позволи копиране, променяне или прехвърляне на снимки, музика и друго съдържание от ваша страна.

Съдържанието, защитено с DRM (Digital rights management, управление на правата за достъп), се предоставя със съответен лиценз, който определя правата ви да използвате това съдържание.

С това устройство можете да получите достъп до съдържание, защитено с PlayReady. Ако даден софтуер с DRM не успее да защити съдържанието, собствениците на съдържанието могат да поискат да бъде отменена възможността на този софтуер с DRM да има достъп до ново съдържание, защитено с DRM. Отмяната може да предотврати подновяването на подобно съдържание, защитено с DRM, което се намира вече в устройството. Отмяната на такъв софтуер с DRM не засяга използването на съдържание, защитено с друг тип DRM, или използването на незащитено с DRM съдържание.

Ако в устройството има съдържание, защитено с PlayReady или WMDRM, при форматиране на паметта на устройството се губят и лицензите, и съдържанието. Можете също да загубите лицензите и съдържанието, ако файловете в устройството се повредят. Загубата на лицензите или на съдържанието може да ограничи възможността ви да използвате повторно същото съдържание в устройството. За повече информация се обърнете към вашия доставчик на услуги.

Свойства

ИД на статията: 11736 – Последен преглед: 17.05.2016 г. – Редакция: 7

Обратна връзка