Windows Update: ЧЗВ

Прилага се за: Windows 10Windows 7Windows 8.1

Windows 10


Windows 10 предлага избор за това кога и как да изтеглите най-новите актуализации, за да поддържате вашето устройство да работи безпроблемно и по-сигурно. Когато актуализирате, ще получите най-новите корекции и подобрения в защитата, помагайки на устройството да работи ефективно и да остане защитено. В повечето случаи рестартиране на устройството ще завърши актуализацията. Уверете се, че устройството ви е включено, когато знаете, че актуализациите ще се инсталират.

Ако възникнат други въпроси, когато актуализирате Windows 10, някои други области, които може да представляват интерес за вас, са:

Когато искате единствено информация относно актуализирането на Windows 10, можете да намерите отговори на вашите въпроси по-долу: